Tidligere optaget på en videregående uddannelse

Hvis du har været optaget på en kandidatuddannelse, skal du undersøge, om du skal søge om indskrivning eller optagelse. Har du eksamener, der svarer til minimum 1. studieår, skal du sandsynligvis søge om indskrivning.  

Vær opmærksom på din SU, når du tidligere har været indskrevet eller skifter studie

Ansøgning om indskrivning

Du kan søge om genindskrivning, overflytning eller studieskift én gang om året med start d. 1. september. Når du vil søge om studieskift, overflytning eller genindskrivning, skal du søge gennem Den Digitale Ansøgningsportal (NB. fungerer bedst med Firefox som browser).

Søg om genindskrivning, studieskift eller overførsel her

Du kan få hjælp til din ansøgning trin-for-trin i Brugervejledning til Ansøgningsportalen. 

Frister

Genindskrivning, overflytning og studieskift per 1. september

Ansøgningsperiode

Svarfrist

16. januar - 15. marts

10. juni

 

Bilag og dokumentation

For at vi kan behandle din ansøgning, skal du uploade de påkrævede bilag og dokumentation.  Du kan som udgangspunkt ikke eftersende dokumenter, når du først har sendt din ansøgning.

Status på din ansøgning

Når du har oprettet din ansøgning i ansøgningsportalen, kan du se status på din ansøgning og få beskeder fra universitetet når du logger ind på din ansøgning.

Log ind og se status på din ansøgning her.

Søg merit for tidligere uddannelse

Bemærk, du har pligt til at søge om merit for de fag eller kurser, du eventuelt har bestået på en tidligere uafsluttet videregående uddannelse på samme niveau, uanset om du søger om indskrivning på en uddannelse eller om optagelse.

Begrænset mulighed for dobbeltuddannelser

Hvis du allerede har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du som udgangspunkt ikke blive optaget på en ny kandidatuddannelse. Læs mere om begrænset mulighed for dobbeltuddannelse og se undtagelser fra reglen.

Se de forskellige former for indskrivning:

Genindskrivning

Hvis du tidligere har været optaget på samme uddannelse på Københavns Universitet.

Har du tidligere været optaget på samme uddannelse på Københavns Universitet, og har du bestået 1. studieår (på gældende studieordning), kan du søge om genindskrivning ved det fakultet, hvor uddannelsen er placeret. 

Der skal være ledige pladser på uddannelsen, for at du kan blive genindskrevet.
Vær opmærksom på, at du senest skal være udmeldt af uddannelsen 1. april for at kunne søge om indskrivning og starte igen 1. september samme år.

Hvis universitetet har udmeldt dig af uddannelsen, eller du er blevet varslet om udmeldelse, før du udmeldte dig selv, skal du søge om dispensation til at kunne søge om optagelse på ny. Københavns Universitet kan give dispensation, hvis vi vurderer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Når du søger om genindskrivning, søger du om at fortsætte på uddannelsen fra, hvor du var nået til, sidst du var indskrevet. Tidligere beståede eksaminer og eksamensforsøg, vil derfor stadig være gældende, ligesom de studieaktivitetskrav, du stod overfor, da du blev udmeldt af uddannelsen, vil være det.

Bemærk: Ved skift i studieordningen kan du dog lide merittab, dvs. at du ikke kan få alle dine beståede ECTS meritoverført.

Studieskift

Hvis du er eller har været optaget på en anden uddannelse, hvor du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den ønskede uddannelse.

Du kan søge om studieskift, hvis du er eller tidligere har været studerende på en anden videregående uddannelse, og du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den ønskede uddannelse. Du søger om studieskift ved det fakultet, som den nye uddannelse hører under. 

Du kan søge om studieskifte til kandidatuddannelser, hvis: 

  • du har bestået eller består fag inden studiestart, der tilsammen svarer til første studieår på den ønskede uddannelse.
  • du opfylder de specifikke adgangskrav
  • der er ledige pladser på det studietrin, som du skal indplaceres på.

Det fakultet, som uddannelsen hører under, foretager en faglig vurdering af dit ansøgningsgrundlag. Vær opmærksom på, at dit ansøgningsgrundlag kan blive afvist som adgangsgivende, hvis vi vurderer, at det er forældet.

Overflytning til KU

Hvis du er eller har været optaget på samme uddannelse på et andet universitet.

Du skal søge om overflytning, når du allerede er indskrevet eller har været indskrevet på en kandidatuddannelse og ønsker at læse den samme kandidatuddannelse på KU. Du søger om overflytning via det fakultet, den ønskede uddannelse er placeret.

Du kan søge om overflytning, hvis: 

  • du opfylder de specifikke adgangskrav
  • der er ledige pladser på det studietrin, som du skal indplaceres på.

Det fakultet, som uddannelsen hører under, foretager en faglig vurdering af dit ansøgningsgrundlag. Vær opmærksom på, at dit ansøgningsgrundlag kan blive afvist som adgangsgivende, hvis vi vurderer, at det er forældet.

Optagelse

Hvis du har bestået mindre end 1. studieår på en uddannelse.

Har du bestået mindre end 1. studieår på en uddannelse, skal du søge om optagelse. Hvis du tidligere har været optaget på samme uddannelse, skal du senest være udmeldt af uddannelsen 1. april, for at kunne søge om optagelse på uddannelsen igen med start 1. september samme år.

Har universitetet udmeldt dig af uddannelsen, eller er du blevet varslet om udmeldelse, før du udmeldte dig selv, skal du søge om dispensation til at kunne søge om optagelse på ny. Vi kan dispensere, hvis vi vurderer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Hvis du tidligere har været optaget på samme uddannelse, vil tidligere beståede eksaminer og eksamensforsøg stadig være gældende, ligesom de studieaktivitetskrav, du stod overfor, da du blev udmeldt af uddannelsen, vil være det.

Kontakt studievejledningen

Hvis du er i tvivl, om du skal søge om genindskrivning, studieskifte, overflytning eller optagelse, kan du kontakte studievejledningen på teologi. De kan også hjælpe med dine spørgsmål om dokumentation i forbindelse med ovenstående.