Udlandsophold

På danskuddannelsen kan du tage på udlandsophold på både bachelor- og kandidatniveau.

Principielt er det 'kun' finansieringen, som sætter grænserne for, hvor du kan læse. Dansk har en række samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter, som kan finansiere dit udlandsophold. Hvis dit studieophold er fuldt meritgivende på din uddannelse, kan du også tage din SU med dig. Desuden kan du søge forskellige stipendier og legater fra private fonde.

På uddannelsen i dansk har du rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet. Instituttet har en række udvekslingsaftaler med universiteter i både Norden og i Europa, som udover studiepladsen også udløser et legat/stipendium. Foruden flere nordiske universiteter har instituttet for eksempel Erasmus-samarbejdsaftaler med universiteter i Belgien, England, Frankrig, Holland, Skotland, Tyskland og i de baltiske lande.