Vurdering i kvote 2 på grønlandske og arktiske studier



Kvote 2-vurdering på Grønlandske og Arktiske studier

Vi vurderer dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: