Hvorfor læse kognitions- og datavidenskab? 

Fremtidens udfordringer med big data, chatbots og kunstig intelligens kræver ekspertise i datalogi, psykologi, neurovidenskab, lingvistik og filosofi - fordi der er psykologi bag data.

Hvad kan jeg blive med kognitions- og datavidenskab? 

På uddannelsen vil du blandt andet lære at designe computeralgoritmer, som mennesker kan forstå og bruge til at træffe vigtige medicinske, finansielle og juridiske beslutninger.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Bacheloruddannelsen i kognitions- og datavidenskab er en 3-årig uddannelse. Den er bygget op med et fælles første og andet år, hvorefter du vælger én af fem specialiseringer.

Opbygning - kognitions- og datavidenskab

Uddannelsen er opbygget af semestre og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Bacheloruddannelsen i kognitions- og datavidenskab består af seks semestre, som du kan se i skemaet nedenfor.  Semestrene består af forskellige fagelementer, som hver især tæller et bestemt antal ECTS-point. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte elementer i forhold til hinanden.

På uddannelsens første år følger du syv obligatoriske fag. Hver blok varer i otte uger og afsluttes med eksamen. Det første år fokuserer på basiskundskaber og giver dig et bredt datalogisk og kognitionspsykologisk fundament.

På det første semester følger du undervisning i en række grundlæggende redskabsfag i matematik og datalogi. Uddannelsens indholdsmæssige kernefag møder du først på andet semester. I løbet af det første semester organiserer vi en række aktiviteter uden for undervisningen, hvor du kan blive introduceret for kognitionsforskning og møde uddannelsens kognitionsforskere. Det kan fx være i form af ugentlig ’kognitions-cafe’ med spændende oplæg og socialt fællesskab.

I løbet af dit andet år skal du vælge specialisering. På tredje år har du din specialisering og det obligatoriske bachelorprojekt.

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

1. år


 

Introduktion til matematik i naturvidenskab

Sandsynlighedsregning og statistik

Introduktion til diskret matematik og algoritmer

Lineær algebra i datalogi

Programmering og problemløsning

Introduktion til kognitiv neurovidenskab og eksperimentel metode

2. år

Avanceret Kognitionspsykologi

Sprog og sprogprocessering

Eksperimentel metode 2

Eksperimentel metode 3

Videnskab og samfund

Kognitionsvidenskabens filosofi

Algoritmer og datastrukturer

Kognitiv modellering

3. år

Valgfag (specialisering)

Valgfag (specialisering)

Valgfag (specialisering)

High performance programmering og systemer

Bachelorprojekt (specialisering)

Specialiseringer

Du skal tage en af fem specialiseringer:

 

 

 Efterårssemester

Forårssemester

 

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

År 3

Machine learning A

Begrænset valgfrit kursus*

Interaktionsdesign

Begrænset valgfrit kursus*

Social kognition

High performance programmering og systemer

Bachelorprojekt i kunstig intelligens og human-centered computing

*Følgende kurser kan indgå som begrænset valgfrit kursus på denne specialisering:

 

 

 

 Efterårssemester

Forårssemester

 

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

År 3

Medicinsk celle- og vævsbiologi inkl. Excitable celler

Integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler, molekylær biomedicin

Forberedende forløb til bachelor-projekt

Forskningsaktivitet

High performance programmering og systemer

Bachelorprojekt i neurovidenskab

 

 

 

 Efterårssemester

Forårssemester

 

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

År 3

Valgfag (frie)

Valgfag (frie) eller forskningsaktivitet

Social kognition

High performance programmering og systemer

Bachelorprojekt i kognitionsvidenskab

 

 

 

 

Efterårssemester

Forårssemester

 

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

År 3

Erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi

Renæssancens og nyere tids filosofi

Social kognition

High performance programmering og systemer

Bachelorprojekt i kognitionsvidenskabens filosofi

 

 

 

 

Efterårssemester

Forårssemester

 

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

År 3

Introduktion til lingvistik

Typologisk grammatisk analyse

Social kognition

High performance programmering og systemer

Bachelorprojekt i lingvistik eller datalingvistik (Natural Language Processing)

 

 

 Der kan være et begrænset antal pladser på enkelte af specialiseringerne.

Undervisningen på bacheloruddannelsen i kognitions- og datavidenskab

Undervisningen består af forelæsninger, øvelser og rapportopgaver.

Forelæsningerne holdes for store hold med op til 400 studerende, mens øvelserne foregår på hold med cirka 40 studerende. Ved forelæsningerne gennemgås teorien af en underviser, mens øvelserne bruges til at uddybe dele af teorien, til opgaveregning og til arbejde med rapportopgaverne, som bidrager med praktisk erfaring og forståelse.

Gruppearbejde udgør en vigtig del af uddannelsen, så du vil deltage i gruppearbejde og få studierelaterede netværk undervejs i forløbet.

 

Har du aldrig prøvet at programmere før, kan du tilmelde dig et to-ugers kursus, inden du starter på uddannelsen. Her lærer du bl.a. at skrive programmer, bruge en teksteditor og arbejde med data.
Læs mere om kurset under Studiestart på kognitions- og datavidenskab.

 

 

 

 

 

Studieordninger

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i kognitions- og datavidenskab. Du kommer igennem 9 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Med ekspertise i kognition og datavidenskab kan du være med til at løse nogle af fremtidens store udfordringer med kunstig intelligens, big data og automatiserede systemer.

Måske kan du endda være med til at finde svarene på, hvordan man designer computeralgoritmer, som mennesker kan forstå og bruge til at træffe vigtige medicinske, finansielle og juridiske beslutninger.

På uddannelsen beskæftiger du dig med programmering, databehandling og psykologiske eksperimenter. Det betyder, at du, når du er færdig, står med en bred vifte af karrieremuligheder. Hvilke afhænger blandt andet af, hvilken specialisering og kandidatuddannelse, du vælger at tage.

FAQ Karrieremuligheder

 

Med en bachelor i kognitions- og datavidenskab og en relevant kandidatuddannelse kan du fx arbejde med softwareudvikling, dataanalyse, projektledelse, undervisning, forskning og meget andet, både i den private og den offentlige sektor. Du kan varetage analytisk krævende og datacentrerede opgaver.

Der vil være stor efterspørgsel efter dine kompetencer i medicinalindustrien og hospitalssektoren og hos it-selskaber, ingeniørvirksomheder og konsulentvirksomheder. Du vil kunne bruge din psykologiske viden og datalogiske kompetencer i udvikling af nye IT-systemer og IT-løsninger. Derudover vil du være kvalificeret til at varetage ledelse i dataorienterede virksomheder, såvel som i virksomheder, der har data og teknologi som strategisk målsætning.

 

 

Med en bachelorgrad i kognitions- og datavidenskab har du retskrav til kandidatuddannelsen i datalogi.

Afhængig af hvilken profil du har taget, kan uddannelsen give adgang til yderligere en række kandidatuddannelser, hvis der er plads på disse. Det drejer sig om:

Bacheloruddannelsen i kognitions- og datavidenskab opfylder adgangskravene til en række andre kandidatuddannelser, men vær opmærksom på, at der kan være et begrænset antal pladser på disse uddannelser. Det drejer sig eksempelvis om:

Se hvilke kandidater på KU, denne uddannelse er forhåndsgodkendt til at give adgang

 

 

 

 

 

Studieliv

Når du starter som studerende på kognitions- og datavidenskab, bliver du en del af det levende miljø på Center for Sundhed og Samfund (CSS) under Københavns Universitet.

Du vil blive mødt af talrige sociale og faglige tilbud ved siden af studierne.

Mød de studerende


Mød de studerende

Jeg tror, der gik to timer, før jeg følte mig hjemme på studiet. Helt ærligt. Det var bare en fed start at møde en hel masse, som man havde vildt meget tilfælles med. 

Line, studerende på kognitions- og datavidenskab, fra KU Studieliv podcasten
Line kognitions og datavidenskab KU podcast

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i kognitions- og datavidenskab.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Har du spørgsmål til:

  • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
  • ansøgningsprocedurer
  • adgangskrav
  • studievalg eller studietvivl
  • særlig støtte (SPS)

Har du spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, studiemiljø eller karrieremuligheder skal du kontakte studievejledningen.

Her ligger uddannelsen

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, City Campus, Øster Farimagsgade 5, 1357 København


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet - kognitions- og datavidenskab

 

Bacheloruddannelsen i kognitions- og datavidenskab er en 3-årig uddannelse. Den er bygget op med et fælles første og andet år, hvorefter du vælger én af fem specialiseringer. De fem specialiseringer er: 

1: kunstig intelligens og human-centered computing

2: neurovidenskab

3: kognitionsvidenskab

4: kognitionsvidenskabens filosofi

5: lingvistik

 

 

Mange studerende vælger at søge job i løbet af deres bacheloruddannelse, men det kan være hårdt både at læse og have studiejob ved siden af. Mange venter til efter første år med at søge job, da mange især på første år har travlt med at vænne sig til læsebyrden og de nye udfordringer, som et universitetsstudie giver. Der er gode muligheder for at få et studierelevant arbejde, men ikke alle har overskud til det, når de samtidig passer deres studie.

 

 

 

 

GruppearbejdeAllerede når man starter på studiet, får man mulighed for at komme med i en læsegruppe. Mange benytter denne mulighed til at diskutere undervisningen, de tekster, man læser, og de opgaver, man skal skrive. For mange er det rart både fagligt og socialt at kunne mødes med de medstuderende på denne måde, og nogle vælger også at skrive opgaver sammen. Man kan være op til 3 studerende om at skrive opgave sammen.

 

 

 

 

 

 

 

På bacheloruddannelsen i kognitions- og datavidenskab har du mulighed for at komme på udveksling på én af uddannelsens specialiseringer. Det kan du gøre på et af de sidste semestre i løbet af din uddannelse, hvor du skal finde kurser i udlandet, der svarer til dem, du skulle have på KU.

 

 

 

 

På bacheloruddannelsen i kognitions- og datavidenskab er der generelt en stor pensummængde, og dermed meget du skal læse. Det varierer fra uge til uge, hvor meget du skal læse, men i løbet af et semester er der ca. 2500-3000 siders pensum. En stor del af pensum er akademiske tekster og heraf vil mange tekster være på engelsk. Så du skal være forberedt på at skulle arbejde en del selvstændigt og bruge meget tid på at læse pensumtekster.

 

 

På Institut for psykologi, hvor kognitions- og datavidenskab hører til, og på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet generelt er der et godt studiemiljø med rig mulighed for at engagere sig både socialt og fagligt.

Lignende uddannelser