Vurdering i kvote 2 på lingvistik

Kvote 2-vurdering på lingvistik 

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: