Undervisning og opbygning – Københavns Universitet

Lingvistik > Undervisning og opbygn...

Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på lingvistik

De fleste kurser foregår som holdundervisning, som du kender det fra din ungdomsuddannelse. En gang i mellem vil der være større forelæsninger. I undervisningen diskuterer de studerende det læste stof sammen med underviseren. På de fleste kurser er der også øvelser i at anvende de metoder, du har læst om, så du får erfaring med at lave lingvistiske analyser. I de kurser, der er fælles for specialiseringerne i funktionel-kognitiv lingvistik og indoeuropæisk, herunder hele første studieår, læser alle lingvistikstuderende sammen. Herefter bliver årgangen opdelt i nogle af kurserne på baggrund af specialiseringsvalg. 

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

På bacheloruddannelsen har du minimum 12 timers ugentlig undervisning. Den resterende tid op til en fuld arbejdsuge bruger du på at forberede dig ved at læse, reflektere over det læste, finde kilder og indsamle materiale. I begyndelsen af uddannelsen får du en læsegruppe, som du kan bruge aktivt i forberedelsen til dine kurser, og når du skal læse op til eksamen.

Opbygning

De første to semestre (første studieår) på bacheloruddannelsen i lingvistik er fælles for alle studerende. På 3. semester skal du vælge en specialisering. Nedenfor kan du se studiestrukturen for uddannelsens specialiseringer:

Specialisering i funktionel-kognitiv lingvistik (180 ECTS)

Universitetsuddannelser måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte kurser i forhold til hinanden.

 
1. år 1. semester
2. semester
Introduktion til lingvistik (15 ECTS) Typologisk grammatisk analyse (15 ECTS)
Dansk sprog (15 ECTS) Fonetik og fonologi (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Sproglig analyse i praksis (15 ECTS) Lingvistisk teori og metode (15 ECTS)
Akustisk analyse (15 ECTS) Semantik og pragmatik (15 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)


Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte fagelementer

Specialisering i indoeuropæisk (180 ECTS)

Universitetsuddannelser måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte kurser i forhold til hinanden.

 
1. år 1. semester
2. semester
Introduktion til lingvistik (15 ECTS) Typologisk grammatisk analyse (15 ECTS)
Dansk sprog (15 ECTS) Fonetik og fonologi (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Sproglig analyse i praksis (15 ECTS) Lingvistisk teori og metode (15 ECTS)
Germansk sproghistorie (15 ECTS) Indoeuropæisk fonologi og morfologi (15 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)


Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte fagelementer

Udvidet specialisering i indoeuropæisk (210 ECTS)

Universitetsuddannelser måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte kurser i forhold til hinanden.

1. år 1. semester
2. semester
Introduktion til lingvistik (15 ECTS) Typologisk grammatisk analyse (15 ECTS)
Dansk sprog (15 ECTS) Fonetik og fonologi (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Sproglig analyse i praksis (15 ECTS) Lingvistisk teori og metode (15 ECTS)
Germansk sproghistorie (15 ECTS) Indoeuropæisk fonologi og morfologi (15 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester
Græsk propædeutik (15 ECTS) Græsk og latinsk sproghistorie (15 ECTS)
Latinsk propædeutik (15 ECTS) Hittitisk (15 ECTS)

4. år

7. semester
Vedisk sanskrit (15 ECTS)
Bachelorprojekt (15 ECTS)


Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte fagelementer