Undervisning og opbygning

De fleste kurser foregår som holdundervisning, som du kender det fra din ungdomsuddannelse. En gang i mellem vil der være større forelæsninger. I undervisningen diskuterer de studerende det læste stof sammen med underviseren. På de fleste kurser er der også øvelser i at anvende de metoder, du har læst om, så du får erfaring med at lave lingvistiske analyser. I de kurser, der er fælles for specialiseringerne i funktionel-kognitiv lingvistik og indoeuropæisk, herunder hele første studieår, læser alle lingvistikstuderende sammen. Herefter bliver årgangen opdelt i nogle af kurserne på baggrund af specialiseringsvalg. 

Forberedelse og studieformer

På bacheloruddannelsen har du minimum 12 timers ugentlig undervisning. Den resterende tid op til en fuld arbejdsuge bruger du på at forberede dig ved at læse, reflektere over det læste, finde kilder og indsamle materiale. I begyndelsen af uddannelsen får du en læsegruppe, som du kan bruge aktivt i forberedelsen til dine kurser, og når du skal læse op til eksamen.

Opbygning

De første to semestre (første studieår) på bacheloruddannelsen i lingvistik er fælles for alle studerende. På 3. semester skal du vælge en specialisering. Nedenfor kan du se studiestrukturen for uddannelsens specialiseringer: