Links til særlige krav ved genindskrivning


Hvert fakultet har en række forskellige krav og forudsætninger, når det kommer til ansøgninger om genindskrivning på deres uddannelser. Denne side giver en række links, som leder ud til de specifikke fakultetssider, hvor disse krav er beskrevet. Det kan f.eks. være en særlig blanket, som du skal udfylde, hvis du skal søge dispensation.


Det Humanistiske Fakultet

Det Juridiske Fakultet

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE)

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Teologiske Fakultet