Bekræftelse af tilbud om studieplads


I nogle tilfælde vil du som ansøger få en afgørelse, som hedder at du er blevet tilbudt en studieplads, som vil tælle som en optagelse eller en betinget optagelse hvis du accepterer pladsen. Det vil fremgå af din afgørelsesbesked, hvis dette gælder for dig.

Vigtigt! Hvis du har fået et tilbud om en studieplads, vil du også have fået en frist for hvilken dato, du senest skal acceptere eller afslå tilbuddet.

Hvis din besked angiver at du skal sige ja tak til tilbuddet om pladsen, skal du starte med at gå ind i portalen, og klikke på fanebladet Se status på ansøgninger.

Når du har fundet den relevante ansøgning, kan du yderst til højre se en kolonne ved navn "Aktion", som indeholder et eller flere links. Et af linksene hedder "Bekræft/afslå tilbud om optagelse", hvis du har fået et tilbud på denne ansøgning.

Klik på dette link, og du vil blive bedt om at vælge "Ja tak" eller "Nej tak" til tilbuddet. Du vil herefter blive spurgt om du er sikker.

  • Hvis du vælger "Ja tak", vil statussen på din ansøgning ændre sig til Optaget eller Betinget optaget.
  • Hvis du vælger "Nej tak", vil statussen på din ansøgning ændre sig til Ikke accepteret tilbudt plads.


Bemærk!
Du får ikke nogen kvittering på at du har foretaget dette valg. Din bekræftelse er, at du kan se at ansøgningen har skiftet status i systemet.


Tilbage til indholdsfortegnelsen