Ældre dansk adgangsgivende eksamen

Du kan både søge om optagelse i kvote 1 og kvote 2 med en ældre adgangsgivende eksamen fra Danmark.

Hvis dit eksamensbevis mangler angivelse af A-, B- og C-niveauer for de enkelte fag, vurderer vi fagniveauerne og omregner til A-, B- og C-niveauer, så vi kan se, om de svarer til de specifikke adgangskrav på den uddannelse, du søger.

Ofte vil der være et eller flere fag, du skal supplere, for at kunne opfylde alle adgangskrav til uddannelsen. I så fald skal du informere om, at du supplerer eller søge om anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer, inden 15. marts kl. 12. 

 

Hvis dit eksamensbevis er efter 13-skalaen, kan du finde en omregningstabel til 7-trins-skalaen på ug.dk.

 

 

 

Har du ikke A-, B- og C-niveauer på dit eksamensbevis, anbefaler vi, at du søger så tidligt som muligt i optagelsesperioden og senest 5. juli, hvis du søger i kvote 1.

Søger du om optagelse i kvote 2, er ansøgningsfristen 15. marts kl. 12.

Bemærk, at 15. marts kl. 12 også er deadline for at informere om, at du supplerer, eller søge om anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer. Opfylder du ikke adgangskravene, får du afslag på din ansøgning, uanset om vi har nået at vurdere dit bevis inden 5. juli eller ej.

Du kan følge behandlingen af din ansøgning på Mit KU, hvor den endelige vurdering af dine niveauer vil fremgå under menupunktet 'Mine ansøgninger'.

 

 

 

Vores vurdering af det faglige indhold i en adgangsgivende eksamen fra før 1987-reformen tager udgangspunkt i meritbekendtgørelsen. Det er en tidligere bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 130 af 21. februar 2011). Derudover anvender vi øvrig information efter behov, fx fagbeskrivelser. 

Vi vurderer din eksamen ud fra de regler, som den er aflagt under. Er faget fx dumpet oprindeligt, er faget således også dumpet i dag, selvom omregning til ny karakterskala skulle give en omregnet bestået karakter. 

 

 

I de fleste tilfælde vil du kunne søge resultaterne fra din eksamen frem ved at rette henvendelse til den skole, hvor du tog din eksamen, eller til Rigsarkivet.