Gamle eksamener – Københavns Universitet

Dansk adgangsgivende eksamen fra før 1987-reformen

Har du en adgangsgivende eksamen fra Danmark af ældre dato, er den ikke for gammel til, at du kan søge optagelse. Er den fra før 1987-reformen, vil der dog mangle angivelse af A-, B- og C-niveauer for de enkelte fag. Derfor, når du søger om optagelse, vil dit eksamensbevis blive vurderet og omregnet til A-, B- og C-niveauer for de specifikke adgangskrav på den eller de uddannelser du søger.

Øvrig uddannelse og senere kvalifikationer kan være relevant for en ansøgning i kvote 2 eller hvis du vil søge anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer.

Karakterer efter 13-skalaen

Hvis dit eksamensbevis er efter 13-skalaen, kan du finde en omregningstabel til 7-trinsskalaen på Optagelse.dk

Søg optagelse i god tid – senest 1. juni

Har du ikke A-, B- og C-niveauer på dit eksamensbevis, anbefaler vi, at du søger så tidligt som muligt i optagelsesperioden og senest 1. juni. Det er ikke et krav, men søger du før denne dato, kan du nå at tilmelde dig supplering af enkeltfag, hvis der er fag og niveauer, vi gør dig opmærksom på, at du ikke opfylder.

Søger du ikke optagelse inden d. 1. juni, kan vi ikke garantere, at vi når at give dig besked om evt. manglende fag inden de gældende frister for at meddele supplering.

Opfylder du ikke adgangskravene og har ikke meddelt supplering inden d. 5. juli, vil du få afslag, uanset om vi har nået at vurdere dit bevis inden d. 5. juli eller ej.

Du kan følge behandlingen af din ansøgning på Mit KU, hvor den endelig vurdering af dine niveauer vil fremgå under Mine ansøgninger.

Principper for vurdering

Vores vurdering af det faglige indhold i en adgangsgivende eksamen fra før 1987-reformen tager udgangspunkt i tidligere bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 130 af 21. februar 2011), kaldet meritbekendtgørelsen. Derudover anvender vi øvrig information som f.eks. fagbeskrivelser efter behov. 

Vi vurderer din eksamen ud fra de regler, som den er aflagt under. Er faget f.eks. dumpet oprindeligt, er faget således også dumpet i dag, selvom omregning til ny karakterskala skulle give en omregnet bestået karakter. 

Har du mistet dit bevis?

I de fleste tilfælde vil du kunne søge resultaterne fra din eksamen frem ved at rette henvendelse til den skole, hvor du tog din eksamen eller til Rigsarkivet.