Gamle eksamener – Københavns Universitet

Ældre dansk adgangsgivende eksamen

Du kan både søge om optagelse i kvote 1 og kvote 2 med en ældre adgangsgivende eksamen fra Danmark.

Hvis dit eksamensbevis mangler angivelse af A-, B- og C-niveauer for de enkelte fag, vurderer vi fagniveauerne og omregner til A-, B- og C-niveauer, så vi kan se, om det svarer til de specifikke adgangskrav på den uddannelse, du søger.

Har du anden uddannelse og senere kvalifikationer kan det være relevant at søge i kvote 2, dog skal du stadig opfylde adgangskravene. Hvis du ikke opfylder alle adgangskrav til uddannelsen, kan du søge om anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer, og du kan supplere.

Karakterer efter 13-skalaen

Hvis dit eksamensbevis er efter 13-skalaen, kan du finde en omregningstabel til 7-trinsskalaen på Optagelse.dk.

Hvis du ikke har A-, B- og C-niveauer: Ansøg i god tid

Har du ikke A-, B- og C-niveauer på dit eksamensbevis, anbefaler vi, at du søger så tidligt som muligt i optagelsesperioden og gerne inden 1. juni, hvis du søger i kvote 1. Det er ikke et krav, men søger du før denne dato, kan du nå at tilmelde dig supplering af enkeltfag, hvis der er fag og niveauer, vi gør dig opmærksom på, at du ikke opfylder.

Søger du om optagelse i kvote 2 er ansøgningsfristen 15. marts kl. 12.

Hvis du sender din ansøgning efter 1. juni, kan vi ikke garantere, at vi når at give dig besked om evt. manglende fag i tide til at du kan nå at meddele os, at du supplerer.

Opfylder du ikke adgangskravene, og har du ikke meddelt supplering inden d. 5. juli, får du afslag på din ansøgning, uanset om vi har nået at vurdere dit bevis inden d. 5. juli eller ej.

Du kan følge behandlingen af din ansøgning på Mit KU, hvor den endelige vurdering af dine niveauer vil fremgå under menupunktet 'Mine ansøgninger'.

Principper for vurdering

Vores vurdering af det faglige indhold i en adgangsgivende eksamen fra før 1987-reformen tager udgangspunkt i meritbekendtgørelse. Det er en tidligere bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 130 af 21. februar 2011). Derudover anvender vi øvrig information efter behov, som fx fagbeskrivelser. 

Vi vurderer din eksamen ud fra de regler, som den er aflagt under. Er faget f.eks. dumpet oprindeligt, er faget således også dumpet i dag, selvom omregning til ny karakterskala skulle give en omregnet bestået karakter. 

Har du mistet dit bevis

I de fleste tilfælde vil du kunne søge resultaterne fra din eksamen frem ved at rette henvendelse til den skole, hvor du tog din eksamen eller til Rigsarkivet.