Faglig profil og job – Københavns Universitet

Kommunikation og it > Faglig profil og job

Faglig profil og job

Faglig profil

Kommunikation og it handler om brugen af it inden for kommunikation, samarbejde og innovation. Uddannelsen integrerer medievidenskab og datalogi. På den ene side får du systematisk viden om hvordan computere, databaser og it-netværk er opbygget, samt om deres virkemåde og sociale anvendelser. På den anden side får du færdigheder i at analysere de kommunikationsprocesser og -problemer, der kan være ved at bruge it i arbejds- og hverdagslivet. Formålet er, at du kan formidle og forbedre samarbejdet mellem forskellige faggrupper og på forskellige niveauer af en organisation og i andre sociale kontekster. Studiet giver dig også praktiske færdigheder i programmering, systemudvikling og design og i at lave empiriske undersøgelser af kommunikation og mediebrug. I løbet af uddannelsen får du erfaring med at løse konkrete it-relaterede opgaver for virksomheder og organisationer. Læs mere om virksomhedssamarbejde her.

Man behøver ikke være computernørd for at læse kommunikation og it. Det første semester på uddannelsen består af kurserne: Grundlæggende Kommunikationsteori og Grundlæggende Datalogi. I Grundlæggende Datalogi lærer du kodning og programmering fra bunden. Det er derfor ikke nødvendigt at kunne, før man begynder, men det er derimod en fordel, at man synes computeren er interessant, både som medie og som maskine.

Læs om forskning i kommunikation og it.

Jobmuligheder 

De fleste færdiguddannede bachelorer i kommunikation og it vælger at fortsætte på en to-årig kandidatuddannelse. Kandidatgraden giver en række forskellige jobmuligheder, men retter sig specielt mod tre arbejdsområder i den offentlige såvel som den private sektor:

  1. Konsulent-og rådgivningsvirksomheder inden for blandt andet markedsføring, it-udvikling og user experience design.
  2. Digital forretningsudvikling gennem blandt andet data mining og konceptudvikling.
  3. It-projektledelse med udgangspunkt i brugerne.

Du kan møde nogle af kandidaterne her.

De første kandidater fra uddannelsen, der blev færdige i 2014, har fået it-relaterede job inden for både den private og offentlige sektor. Det er fx konsulent- og rådgiverjobs i medievirksomheder, jobs som UX-designer og it-udvikler og jobs inden for digital organisations- og forretningsudvikling. Der er generelt en meget høj beskæftigelse.

Du kan læse om, hvordan det generelt  er gået kandidaterne fra den første årgang her.

En bachelor i kommunikation og it kan:

  • beskrive computeres opbygning, virkemåde og karakteristiske anvendelser til kommunikation i organisationer og i andre sociale kontekster
  • gengive og sammenligne teorier om computere og andre mediers kommunikationsformer og genrer
  • planlægge og gennemføre analyser og design af afgrænsede it-systemer og deres brug
  • redegøre for forholdet mellem bestemte kommunikationsproblemer og mulige tekniske løsninger i en given kontekst herunder relationen mellem kravdefinition og kravspecifikation
  • redegøre for informations- og kommunikationsteknologiers samspil med de fremherskende kulturformer i bestemte organisationer eller samfund