Karrieremuligheder – Københavns Universitet

Kommunikation og it > Karrieremuligheder

Karrieremuligheder

Kommunikation og it handler om brugen af it inden for kommunikation, samarbejde og innovation. Uddannelsen integrerer medievidenskab og datalogi.

Hvad kan jeg, når jeg er færdiguddannet?

På kommunikation og it får du systematisk viden om, hvordan computere, databaser og it-netværk er opbygget, samt om deres virkemåde og sociale anvendelser. Samtidig lærer du at analysere de kommunikationsprocesser og -problemer, der kan være ved at bruge it i arbejds- og hverdagslivet. På den måde bliver du i stand til at formidle og forbedre samarbejdet mellem forskellige faggrupper og på forskellige niveauer af en organisation og i andre sociale kontekster.

Uddannelsen giver dig også praktiske færdigheder i programmering, systemudvikling og design og i at lave empiriske undersøgelser af kommunikation og mediebrug. I løbet af uddannelsen får du erfaring med at løse konkrete it-relaterede opgaver for virksomheder og organisationer. Læs mere om virksomhedssamarbejde her.

En bachelor i kommunikations og it kan: 

  • beskrive computeres opbygning, virkemåde og karakteristiske anvendelser til kommunikation i organisationer og i andre sociale kontekster
  • gengive og sammenligne teorier om computere og andre mediers kommunikationsformer og genrer
  • planlægge og gennemføre analyser og design af afgrænsede it-systemer og deres brug
  • redegøre for forholdet mellem bestemte kommunikationsproblemer og mulige tekniske løsninger i en given kontekst herunder relationen mellem kravdefinition og kravspecifikation
  • redegøre for informations- og kommunikationsteknologiers samspil med de fremherskende kulturformer i bestemte organisationer eller samfund

Hvordan kan jeg læse videre?

De fleste studerende vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Som bachelor i kommunikation og it, har du retskrav på at kunne fortsætte på:

Nogle uddannelser kræver særlige forudsætninger og tilvalg, mens andre har et begrænset antal pladser, men du kan vælge at undersøge om følgende uddannelser kunne være interessante for dig:

Hvad kan jeg blive?

Kandidatgraden i kommunikation og it giver en række forskellige jobmuligheder, men retter sig specielt mod tre arbejdsområder i den offentlige såvel som den private sektor:

  1. Konsulent-og rådgivningsvirksomheder inden for blandt andet markedsføring, it-udvikling og user experience design.
  2. Digital forretningsudvikling gennem blandt andet data mining og konceptudvikling.
  3. It-projektledelse med udgangspunkt i brugerne.

De første kandidater fra uddannelsen, der blev færdige i 2014, har fået it-relaterede job inden for både den private og offentlige sektor. Det er fx konsulent- og rådgiverjobs i medievirksomheder, jobs som UX-designer og it-udvikler og jobs inden for digital organisations- og forretningsudvikling. Der er generelt en meget høj beskæftigelse.

Du kan møde nogle af kandidaterne her.

Ekstra information / Sidebar