Karrieremuligheder

Når IT og data bliver en del af kerneforretningen, er der behov for tværfaglige kandidater til at sikre at vi udvikler og anvender digitale ressourcer på en klog og forsvarlig måde til gavn for alle.

Kommunikation og it giver dig grundlæggende viden om, hvordan computere, databaser og it-netværk er opbygget. Du undersøger de digitale medier og it-løsninger, der er en stor del af vores hverdag - hvordan virker de, hvordan bruger vi dem og hvordan påvirker de vores liv og samfund?

 

 

 

 

På kommunikation og it får du systematisk viden om, hvordan computere, databaser og it-netværk er opbygget, samt om deres virkemåde og sociale anvendelser. Samtidig lærer du at analysere de kommunikationsprocesser og -problemer, der kan være ved at bruge it i arbejds- og hverdagslivet. 

Du skal arbejde praktisk med brugercenteret design og softwareudvikling og du får et solidt teoretisk fundament at stå på. Det giver dig gode forudsætninger for på den ene side selv at arbejde med at udvikle og designe it-løsninger, men også til at organisere og lede samarbejdet mellem fx softwareudviklere, UX-designere, kommunikatører og forretningsudviklere.

Hvis du vælger at læse videre på kandidatuddannelsen i Kommunikation og it får du titlen cand. it.

Kommunikation og it’s kandidater får ofte rollen som bindeled mellem it-udvikling, og strategisk forretningsudvikling og ledelse i private og offentlige organisationer og mellem virksomheder og deres slutbrugere.

I løbet af uddannelsen får du erfaring med at løse konkrete it-relaterede opgaver for virksomheder og organisationer. Læs mere om virksomhedssamarbejde her.

En bachelor i kommunikations og it kan: 

  • beskrive computeres opbygning, virkemåde og karakteristiske anvendelser til kommunikation i organisationer og i andre sociale kontekster
  • gengive og sammenligne teorier om computere og andre mediers kommunikationsformer og genrer
  • planlægge og gennemføre analyser og design af afgrænsede it-systemer og deres brug
  • redegøre for forholdet mellem bestemte kommunikationsproblemer og mulige tekniske løsninger i en given kontekst herunder relationen mellem kravdefinition og kravspecifikation
  • redegøre for informations- og kommunikationsteknologiers samspil med de fremherskende kulturformer i bestemte organisationer eller samfund

 

 

 

 

De fleste studerende vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Som bachelor i kommunikation og it, har du retskrav på at kunne fortsætte på:

Nogle uddannelser kræver særlige forudsætninger og tilvalg, mens andre har et begrænset antal pladser, men du kan vælge at undersøge om følgende uddannelser kunne være interessante for dig: