Grønne driftsplaner

Skovejere kan søge tilskud til udarbejdelse af en grøn driftsplan for deres skov. Mejse Holm så i sit bachelorprojekt nærmere på, i hvilket omfang planerne bliver brugt.

Skov

Naturstyrelsen har et ønske om, at de danske skove bliver drevet så bæredygtigt som muligt, både økonomisk, økologisk og rekreativt. Styrelsen giver derfor tilskud til, at den enkelte skovejer kan få udarbejdet en plan, der bl.a. udpeger naturværdier og giver gode råd til bæredygtig drift. Men bliver disse planer brugt i praksis? Det satte skov- og landskabsingeniørstuderende fra hold 2014, Mejse Holm, sig for at undersøge i sit bachelorprojekt .

I samarbejde med Skovdyrkerforeningen Nordøstjylland gennemførte Mejse Holm derfor en interviewundersøgelse af skovejere og konsulenter i det nordøstjyske.

Overordnet set fandt Mejse Holm frem til, at selve processen i forbindelse med at få udarbejdet en plan giver bevidsthed om mere grøn drift, og at skovejerne generelt ser positivt på at få udarbejdet planerne. Men selv om de kort, der er en del af den grønne driftsplan, bliver brugt i praksis, viste undersøgelsen, at kun enkelte af de adspurgte skovejere bevidst er begyndt at dyrke skoven mere bæredygtigt.

Mejse Holm har dog i sin undersøgelse konkluderet, at den nye bevidsthed på lang sigt kan betyde en langsom påvirkning af skovejerne.

Efterskrift:

Efter endt uddannelse startede Mejse Holm i en midlertidig stilling hos Orbicon med at lave grønne driftsplaner. Derefter fik hun job i Naturstyrelsen Vadehavet, hvor hun primært arbejder med forskellige tilskudsordninger – med hovedvægt på stormfaldsordningen. Det er Mejse Holms indtryk, at det, hun har skrevet bachelorprojekt om, har betydet noget for hendes ansættelser.

Mejse Holm opfordrer i øvrigt studerende på skov- og landskabsingeniøruddannelsens sidste år til at skrive bachelorprojekt i samarbejde med erhvervet. Det kan være med til at skabe kontakter, som sammen med indblikket i det område, man skriver om, kan påvirke muligheden for at få job efter uddannelsen.