Upload af bilag


I forbindelse med en ansøgning i den digitale ansøgningsportal, vil du ofte skulle uploade forskellige former for bilag, særligt hvis du ikke har direkte adgang til uddannelsen eller hvis din bacheloruddannelse er fra udlandet.

Vigtigt! Al uploadet dokumentation betragtes som ubekræftede kopier og er provisorisk. Alle officielle dokumenter som du har manuelt uploadet skal du have i originalform, og du skal være i stand til at fremvise originalerne af alle officielle dokumenter når du starter på uddannelsen.

For at uploade et bilag i et uploadfelt, skal du først klikke på knappen "Gennemse" / "Browse", og derefter vælge den fil du vil uploade. Filens navn vises derefter til højre for knappen. Indtast nu en beskrivelse af filen i tekstfeltet til venstre, og klik på knappen "Upload". Filen vil nu fremgå af uploadfeltet i midten.

De uploadfelter du møder vil afhænge af, hvilke svar du giver til spørgsmål i ansøgningen. Typiske aktiverede uploadfelter er:

Fra fanebladet Søgt uddannelse/kursus

 • Motiveret ansøgning

Fra fanebladet Krav og forudsætninger

 • Dispensation for tidligere bestået kandidat
 • Curriculum Vitae
 • Sprogkundskaber
 • Ekstra dokumentation
 • Beskrivelse af credit system og karakterskala
 • Kursusbeskrivelser
 • Dokumentation for alle beståede uddannelseselementer på tidligere uafsluttede kandidatuddannelser (læs mere her)


Krav til bilag

For alle uploadfelter gælder følgende kriterier.

 • Filerne skal være af typen pdf, doc, docx, eller jpg.
 • Den maksimale filstørrelse er 10MB per fil.
 • Du kan maksimalt uploade 10 filer til et enkelt uploadfelt.

Hvis du har filer som er større end 10MB, må du reducere størrelsen ved at dele filerne op i færre sider eller gøre reducere kvaliteten. Hvis du har flere end 10 filer til samme felt, må du flette filerne sammen.

Genbrug af bilag

Når du først har uploadet et bilag til en ansøgning, er dokumentet registreret i portalen, og dette betyder at du kan få adgang til dette bilag uden at skulle uploade det fra din computer i fremtiden. Hvis du vil genbruge et tidligere uploadet bilag til et uploadfelt, skal du bare klikke på ikonet til højre for teksten "Genbrug dokumentation fra tidligere ansøgning" nederst til højre i uploadfeltet. 

Forsinkede bilag

Hvis du skal uploade en bestemt type bilag, men du ikke har adgang til dette bilag på ansøgningstidspunktet, skal du forklare dette i det felt hvor du normalt ville uploade bilaget. Hvis du f.eks. skal dokumentere resultaterne af en engelskprøve, men du ikke har taget prøven endnu, så skriv et dokument hvor du forklarer hvornår du har planlagt at tage engelskprøven, og upload dette dokument i det relevante felt.

Sprogkundskaber

Alle kandidatuddannelser på KU har et vist niveau af engelsk og/eller dansk sprog som adgangskrav. Du kan se hvilke krav der gælder på uddannelsens hjemmeside, samt læse om hvordan du kan dokumentere at du opfylder dem, og du uploader denne dokumentationen i feltet "Sprogkundskaber" på ansøgningsskemaet.


Tilbage til forrige side          Op til menusiden          Videre til næste side