Upload af bilag


I forbindelse med en ansøgning i den digitale ansøgningsportal, vil du ofte skulle uploade forskellige former for bilag, særligt hvis du ikke har direkte adgang til uddannelsen eller hvis din bacheloruddannelse er fra udlandet.

Vigtigt! Al uploadet dokumentation betragtes som ubekræftede kopier og er provisorisk. Alle officielle dokumenter som du har manuelt uploadet skal du have i originalform, og du skal være i stand til at fremvise originalerne af alle officielle dokumenter når du starter på uddannelsen.

For at uploade et bilag i et uploadfelt, skal du først klikke på knappen "Gennemse" / "Browse", og derefter vælge den fil du vil uploade. Filens navn vises derefter til højre for knappen. Indtast nu en beskrivelse af filen i tekstfeltet til venstre, og klik på knappen "Upload". Filen vil nu fremgå af uploadfeltet i midten.

Skærmbillede af upload felt.

De uploadfelter du møder vil afhænge af, hvilke svar du giver til spørgsmål i ansøgningen. Typiske aktiverede uploadfelter er:

Fra fanebladet Søgt uddannelse/kursus

 • Motiveret ansøgning

Fra fanebladet Krav og forudsætninger

 • Dispensation for tidligere bestået kandidat
 • Curriculum Vitae
 • Sprogkundskaber
 • Ekstra dokumentation
 • Beskrivelse af credit system og karakterskala
 • Kursusbeskrivelser
 • Dokumentation for alle beståede uddannelseselementer på tidligere uafsluttede kandidatuddannelser (læs mere her)


Krav til bilag

For alle uploadfelter gælder følgende kriterier.

 • Filerne skal være af typen pdf, doc, docx, eller jpg.
 • Den maksimale filstørrelse er 10MB per fil.
 • Du kan maksimalt uploade 10 filer til et enkelt uploadfelt.

Hvis du har filer som er større end 10MB, må du reducere størrelsen ved at dele filerne op i færre sider eller gøre reducere kvaliteten. Hvis du har flere end 10 filer til samme felt, må du flette filerne sammen.

Genbrug af bilag

Når du først har uploadet et bilag til en ansøgning, er dokumentet registreret i portalen, og dette betyder at du kan få adgang til dette bilag uden at skulle uploade det fra din computer i fremtiden. Hvis du vil genbruge et tidligere uploadet bilag til et uploadfelt, skal du bare klikke på ikonet til højre for teksten "Genbrug dokumentation fra tidligere ansøgning" nederst til højre i uploadfeltet. 

Sprogkundskaber

Alle kandidatuddannelser på KU har et vist niveau af engelsk og/eller dansk sprog som adgangskrav. Du kan se hvilke krav der gælder på uddannelsens hjemmeside, samt læse om hvordan du kan dokumentere at du opfylder dem, og du uploader denne dokumentationen i feltet "Sprogkundskaber" på ansøgningsskemaet.

Obligatorisk vedhæftning af dokumenter

Der er visse typer dokumenter, som er obligatoriske at vedhæfte til din ansøgning, men hvor uddannelserne kan have særlige regler som tillader dig at indsende dokumenterne til en senere frist end ansøgningsfristen. I denne situation kan du uploade et dokument der beskriver hvornår du vil have den relevante dokumentation klar. Sagsbehandlerne på uddannelsen vil så genåbne din ansøgning efter ansøgningsfristen, så du kan uploade den relevante dokumentation inden den givne dokumentationsfrist.

Bemærk at dette kun er relevant hvis uddannelsens hjemmeside specifikt beskriver en dokumentationsfrist for bestemte dokumenter, som er senere end ansøgningsfristen.