Meritansøgning


Til sidst på fanebladet Krav og forudsætninger i ansøgningsskemaet bliver du normalt spurgt, om du har bestået uddannelseselementer på tidligere uafsluttede kandidatuddannelser. Hvis du svarer Ja, åbnes der et nyt felt hvor du bliver bedt om at uploade dokumentation for de beståede uddannelseselementer og derved søge om merit for dem.

Baggrunden for dette spørgsmål er et dansk lovkrav om, at ansøgere har pligt til at søge om merit samtidig med deres kandidatansøgning til universitetet, hvis de tidligere har bestået nogle uddannelseselementer på en uafsluttet kandidatuddannelse.

Hvornår skal jeg svare Ja, og hvad skal jeg uploade?

Hvis du har bestået nogle uddannelseselementer (dvs. fag eller kurser) fra en uafsluttet kandidatuddannelse, skal du svare Ja på spørgsmålet og uploade dokumentation for de uddannelseselementer du har bestået. Det kan f.eks. være i form af et bevis eller studieblad, der viser dine beståede eksaminer.

Desuden bedes du uploade kursusbeskrivelser for de dokumenterede uddannelseselementer, så kursernes indhold kan vurderes for muligheden for meritoverførsel.

Bemærk: Dokumentationen skal for så vidt muligt indeholde både danske og engelske titler for de relevante kurser.

Du har pligt til at angive og dokumentere alle allerede beståede fag og kurser på kandidatniveau fra en uafsluttet universitetsuddannelse, og derved søge merit.

At søge merit betyder, at du søger om, at de eksaminer og kurser du tidligere har bestået kan erstatte nogle af de eksaminer, du skal tage på den nye uddannelse, så du dermed skal tage færre eksaminer og kan blive hurtigere færdig med den nye uddannelse.  

Hvis du ikke har bestået nogen eksaminer på en tidligere uafsluttet kandidatuddannelse, skal du svare Nej til spørgsmålet og ikke uploade noget.


Tilbage til forrige side          Op til menusiden          Videre til næste side