Krav til dokumentation


Som del af en kandidatansøgning til Københavns Universitet skal der vedhæftes forskellige former for dokumentation.

Hvad der præcis skal vedhæftes, varierer fra uddannelse til uddannelse, og vil stå på den enkelte uddannelses hjemmeside. Typisk vil dokumentationskravene være afhængige af, om du har retskrav, direkte adgang til uddannelsen, eller om du er ansøger med en anden bachelor, samt om din (adgangsgivende) uddannelse er fra Danmark eller udlandet.

Overordnet set er der følgende retningslinjer.

  • Retskrav: Hvis du har taget din bacheloruddannelse på KU, har du retskrav til optag på den kandidatuddannelse, der ligger i forlængelse af din bacheloruddannelses fagområde, i tre år efter din beståede bachelor. Hvis du har retskrav, skal du ikke dokumentere andet end din bacheloruddannelse.
  • Direkte adgang: Nogle bacheloruddannelser er registreret som givende direkte adgang til en kandidatuddannelse. Hvis du søger ind på en kandidatuddannelse, som din bachelor giver dig direkte adgang til, behøver du ikke dokumentere andet end bacheloruddannelsen, hvis kandidatuddannelsen ikke har adgangsbegrænsning. Hvis kandidatuddannelsen har adgangsbegrænsning, vil du skulle uploade dokumentation som beskrevet på uddannelsens hjemmeside, selvom du har direkte adgang.
  • Ansøgere med anden bachelor: Hvis du ikke har retskrav eller direkte adgang, vil der normalt altid være krav om at du skal dokumentere din akademiske baggrund på forskellige måder. Hvis din adgangsgivende uddannelse ikke er dansk, vil du typisk også skulle dokumentere hvilket credit system du er blevet bedømt efter, samt beskrivelser af dine kurser og beviser på sprogkundskaber. 

Læs nærmere om de forskellige felter til upload af dokumentation nedenfor.

Fanebladet Søgt uddannelse/kursus

Under fanebladet Søgt uddannelse/kursus har du primært mulighed for at uploade motiveret ansøgning, hvis den søgte uddannelse kræver det. Andre mulige spørgsmål handler om uddannelsesby og kandidattilvalg. Det er ikke alle uddannelser der har spørgsmål der fremgår her, så det er muligt at dette faneblad ikke vises for dig.

Fanebladet Krav og forudsætninger

Dette faneblad er hvor du skal uploade dokumentation for den uddannelse, som er din basis for at søge ind på kandidatuddannelsen. Denne dokumentation er obligatorisk for alle ansøgninger, uanset om du har direkte adgang eller ej.

Øverst i fanebladet er der to upload-felter, det første til afsluttede uddannelser og det andet til igangværende uddannelser. Kun et af felterne behøver at være udfyldt, og du skal vælge det ene eller det andet afhængigt af om den uddannelse du vil dokumentere er afsluttet eller ej. Du uploader filer til det relevante felt ved at trykke på knappen "Upload eksamensbevis og resultater [...]".

Hvis du har lavet dataudveksling med succes tidligere i ansøgningen, vil disse felter være udfyldt automatisk på forhånd.

Andre spørgsmål på dette faneblad handler om CV, sprogkundskaber, samt "ekstra dokumentation", hvilket er stedet du skal uploade alle andre dokumenter som kræves af uddannelsen, som ikke fremgår af andre spørgsmål i ansøgningen.

Til sidst i fanebladet bliver du spurgt om din adgangsgivende uddannelse er fra en dansk institution, og hvis den ikke er, skal du uploade dokumentation for credit system samt kursusbeskrivelser af igangværende og beståede kurser, på et sprog som universitetet kan læse (dvs. et skandinavisk sprog eller engelsk).

Tilbage til forrige side          Op til menusiden          Videre til næste side