Dataudveksling


Dataudveksling er en mulighed for at få dine uddannelseskvalifikationer fra et dansk universitet overført til ansøgningsskemaet automatisk, uden at du behøver at manuelt uploade dem selv.

Vigtigt! Dataudvekslingen er fuldstændigt valgfri, og er ikke obligatorisk for at lave en ansøgning. Du kan sagtens udfylde og indsende ansøgningen uden at lave dataudveksling. Se nederst på siden for mere information.

Dataindhentningen aktiveres på fanebladet Indhentning af data, og kræver at to trin udføres, før udvekslingen går i gang.

  1. De universiteter, der skal hentes data fra, skal markeres ved at sætte hak i deres checkboks. KU vil altid være markeret som default. Andre universiteter kan vælges ved at markere dem.
  2. Knappen ”Indhent oplysninger” skal klikkes. Denne knap sætter gang i dataudvekslingen.

Status for dataudvekslingen kan ses i kolonnen kaldet ”Afhentningstidspunkt”. Før udvekslingen er blevet sat i gang, vil status stå som ”Ikke hentet”. Når udvekslingen er blevet sat i gang, ændres status til ”Data indhentes”.

Dataudvekslingen bør tage mellem 20-30 sekunder at gennemføre. Når udvekslingens status har ændret sig til den nuværende dato og tidspunkt, så er udvekslingen færdig, og bilag for afsluttede og igangværende uddannelser vil senere kunne ses på fanebladet Krav og forudsætninger. Hvis udvekslingen er færdig, men systemet ikke har kunnet finde dine data, vil dette også stå beskrevet.

Hvis du går videre til senere faneblade efter at du har sat dataudvekslingen i gang, vil der vises en statusbesked for dataudvekslingen med rød over ansøgningsskemaet.

Hvis dataudvekslingen ikke virker

Hvis du har uddannelsesdata fra et af de angivne universiteter, men ikke kan lave dataudveksling af den ene eller den anden grund, så skal du uploade et eksamensbevis eller karakterblad der viser dine uddannelsesresultater under fanebladet Krav og forudsætninger. Du kan derefter sende ansøgningen ind som normalt.

Hvis du er studerende på KU, er den letteste måde at få fat på et karakterblad at logge ind på selvbetjeningen og bestille en udskrift selv. Dette kan du gøre på følgende måde.

  1. Log ind på KUnet og klik på punktet Selvbetjening i navigationsbjælken.
  2. Klik på menupunktet Indskrivning, Undervisning & Eksamen til venstre.
  3. Klik på linket Udskrifter i navigationsbjælken.
  4. Vælg fra dropdown-boksen at du vil bestille udskriften Studiejournal (på det sprog som den uddannelse du vil søge undervises på).
  5. Følg vejledningen på siden og dan en PDF-fil af udskriften, som du gemmer på din computer.
  6. Du kan nu uploade denne PDF-fil som dokumentation i din ansøgning i ansøgningsportalen.

Hvis du kommer fra et andet dansk universitet end KU, vil du sandsynligvis kunne bruge samme vejledning fra punkt 3, hvis du kan logge ind på universitetets egen selvbetjening.

Hvis KUnet selvbetjeningen ikke virker: Hvis der er problemer dybere i KU systemerne, og selvbetjeningen som beskrevet ovenfor heller ikke virker, så kan du som KU studerende stadig indsende din ansøgning. Du skal blot lave din egen Word-fil, med titlen "Dataudveksling", hvori du skriver:

"Jeg er KU studerende, men dataudvekslingen med KU-STADS virkede ikke da denne ansøgning blev oprettet, så data om min uddannelse skal indhentes via dataudveksling senere af universitetet selv".

Du skal så vedhæfte denne fil til ansøgningen i stedet for PDF filen af din studiejournal.

Tilbage til forrige side          Op til menusiden          Videre til næste side