Optagelse uden gymnasial eksamen – Københavns Universitet

Optagelse uden en gymnasial uddannelse

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12

Du kan søge om optagelse uden en gymnasial adgangsgivende eksamen, men det kræver en særlig tilladelse. Universitetet kan give dig særlig tilladelse, hvis vi på baggrund af din dispensationsansøgning vurderer, at du

  • har kvalifikationer, vi kan sidestille med en gymnasial eksamen i faglig dybde og bredde
  • opfylder de specifikke adgangskrav, herunder evt. karakterkrav, til uddannelsen
  • kan gennemføre en universitetsuddannelse

Rudolf Steiner skolen

Se vejledningen for ansøgere fra Rudolf Steiner-skolen.

Vurdering af din ansøgning uden gymnasial eksamen

Når vi vurderer din ansøgning om optagelse med særlig tilladelse, laver vi en individuel vurdering af helheden af dine dokumenterede erfaringer og aktiviteter. Vi kigger bl.a. efter:

  • relevante uddannelseserfaringer efter gennemført folkeskole
  • resultater i gymnasiale fag, der viser faglig bredde og dybde samt opfylder de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du søger optag på
  • relevant erhvervsarbejde
  • erfaringer, der har givet dig gode forudsætninger for at være studerende på en akademisk uddannelse

Vi kan ikke give særlig tilladelse til at søge om optagelse alene på baggrund af erhvervsarbejde eller en erhvervsuddannelse eller en uafsluttet gymnasial uddannelse.

Hvis du har en uddannelse som professionsbachelor eller tilsvarende og samtidig opfylder de specifikke adgangskrav, kan du som udgangspunkt forvente at få særlig tilladelse til at søge om optagelse. Bemærk dog, at denne uddannelse skal være afsluttet mindst 6 år før studiestart jf. lov om begrænset dobbeltuddannelse, da du ellers ikke vil kunne søge om optagelse på en ny uddannelse. 

Bemærk: Til uddannelserne tandplejer og skov- og landskabsingeniør, er en række erhvervsuddannelser adgangsgivende i kvote 2 uden særlig tilladelse.
Læs mere under adgangskrav på de to uddannelser.

Specifikke adgangskrav

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, kan du tage suppleringskurser. Du skal huske at gøre os opmærksomme på, om du kommer til at opfylde adgangskravene senest ved studiestart det år, du søger om optagelse.

Se de specifikke adgangskrav under hver enkelt uddannelse.

Du kan have opnået faglige kvalifikationer, der svarer til et eller flere af adgangskravene. Fx gennem en uddannelse, et kursus eller evt. erhvervserfaring. Når vi vurderer dine kvalifikationer, sammenligner vi dem samtidig også med det faglige niveau og indhold af undervisningen i de tilsvarende gymnasiale fag.

Karakterkravet på mindst 6,0 i gennemsnit

Karakterkravet på mindst 6,0 i gennemsnit gælder også, hvis du får lov at søge optag i kvote 2 med særlig tilladelse til en uddannelse på KU med karakterkrav. Vi vil vurdere, om du opfylder karakterkravet ved at beregne et gennemsnit fra din uddannelseserfaring og dine karakterer i de specifikke adgangskrav. 

Hvis du får særlig tilladelse

Hvis du får særlig tilladelse, kan det enten være en fuld tilladelse eller en betinget tilladelse til at søge om optagelse. En betinget tilladelse betyder, at tilladelsen afhænger af, om du består enkelte fag på gymnasialt niveau, eller om du færdiggør den uddannelse, du er i gang med inden studiestart.

Hvis du søger om optagelse på en uddannelse med karakterkrav, kan en særlig tilladelse også være betinget af, at du supplerer en eller flere specifikke fag fra adgangskravene og opnår det karaktergennemsnit, der svarer til karakterkravet på uddannelsen.

Bemærk: Særlig tilladelse er ikke en garanti for, at du får tilbudt en studieplads. Hvis vi imødekommer din dispensationsansøgning, vil din ansøgning blive vurderet på lige fod med andre ansøgninger i kvote 2. Det er ikke muligt at søge om optagelse i kvote 1 uden en gymnasial adgangsgivende eksamen, da optagelse i kvote 1 kræver, at du har et karaktergennemsnit, vi kan optage dig på.

Værd at vide om kvote 2

Vi modtager mange ansøgninger hvert år til de få kvote 2-pladser, der er. Konkurrencen om pladserne er derfor meget hård, og det kan være svært at kvalificere sig til en studieplads. Under hver uddannelse kan du se, hvor mange kvote 2-pladser, der er.

For at forbedre dine muligheder for optagelse anbefaler vi, at du tager en fuld adgangsgivende gymnasial eksamen. Det giver dig mulighed for at søge om optagelse på almindelige vilkår i både kvote 1 og kvote 2.

Sådan søger du om særlig tilladelse

Du søger om optagelse med særlig tilladelse ved at markere det på din ansøgning på Optagelse.dk. Du skal vælge "Ingen adgangsgivende eksamen" ved Adgangsgrundlagstype og markere, at du søger optag med særlig tilladelse. 

Derudover skal du vedhæfte dokumentation for de kvalifikationer, du ønsker, vi skal tage i betragtning i vurderingen af din ansøgning. Disse indgår i den samlede vurdering af dine kvalifikationer.

Du skal være opmærksom på, at du også skal uploade alle relevante dokumenter til vores vurdering af din ansøgning i kvote 2.