Indsendelse og prioritering af ansøgninger


Du indsender din ansøgning ved at stå på det sidste faneblad i ansøgningen, og trykke på knappen "Send ansøgning".

Når du har sendt din første kandidatansøgning ind til en institution i den digitale ansøgningsportal, bliver denne ansøgning automatisk tildelt prioritet 1 på den institution. Hvis du sender mere end én ansøgning ind til samme institution, skal du vælge hvilke prioriteter ansøgningerne skal have. Læs mere om prioritering nedenfor, og vær særligt opmærksom på følgende tre regler.

  • Prioritering på tværs af universiteter findes ikke

Det vigtigste at vide om prioritering i portalen er, at der ikke er nogen koordineret tilmelding på tværs af universiteterne i Danmark for kandidatansøgninger. Det betyder, at du ikke kan sige at din ansøgning til KU er prioritet 1, og din ansøgning til AAU er prioritet 2. Hvis du kun opretter disse to ansøgninger, vil de begge to være prioritet 1, og du kan blive tilbudt optagelse på begge ansøgninger.

  • Københavns Universitet behandler kun tre prioriteter

Hvis du vil søge ind på mere end én kandidatuddannelse på KU til samme studiestart, kan du maksimalt søge ind på tre forskellige uddannelser, som derved får prioritet 1, 2 og 3. Hvis du sender mere end tre ansøgninger ind, vil alle ansøgninger med prioritet 4 eller lavere blive annulleret.

De maksimale tre ansøgninger gælder også for andre typer ansøgninger end kandidat, f.eks. ansøgninger om studieskift eller overflytning, med undtagelse af genindskrivning, som du kun kan søge om én gang per studiestart.

  • Prioriteter kan ikke ændres efter ansøgningsfristen

Du kan ændre prioriteterne på dine eksisterende ansøgninger ved at sende nye ansøgninger ind, som beskrevet nedenfor. Det betyder at du ikke kan ændre dine prioriteter efter at ansøgningsfristen er overstået.


Prioritering foregår altså ved flere ansøgninger til same universitet, til samme studiestart. Hvis du søger ind på Københavns Universitet til en kandidatuddannelse med studiestart i februar 2015 flere gange, vil du efter hver ansøgning efter den første skulle vælge hvilke prioriteter dine ansøgninger skal have, som fremgår af skærmbilledet nedenfor.

Skærmbilledet viser, hvilken prioritet dine tidligere ansøgninger har haft. Den nye ansøgning er blevet tilføjet til listen, markeret med grønt og med status Kladde, og du skal vælge hvilken prioritet den skal have. Hvis du ikke ønsker at ændre dine prioriteringer, skal du bare indtaste det næste nummer i rækken, dvs. 3 i skærmbilleder ovenfor.

Hvis du ønsker at ændre dine tidligere ansøgningers prioriteter, kan du også gøre det. Du klikker bare i feltet med det relevante prioritetstal, og overskriver det med den nye prioritet du vil give. Når alle talfelterne er udfyldte, med tal fra 1 til det antal ansøgninger du har lavet, kan du klikke "Sorter", og derefter "Indsend med valgte prioritering" for at godkende prioriteringen og indsende ansøgningen.

Tilbage til forrige side          Op til menusiden          Videre til næste side