Kvote 2 på biokemi

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på biokemi

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til biokemi på Københavns Universitet.

På biokemi modtog vi 167 ansøgninger til 11 kvote 2-pladser. 59 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 25 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne reflekterede tydeligt over egne styrker og svagheder ud fra deres forventninger til uddannelsen ved fx at fremhæve tidligere bestået uddannelse som tegn på studieegnethed.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne havde en klar fornemmelse af, hvilke emner der indgår i uddannelsen
  • at ansøgerne viste kendskab til uddannelsen, fx til specifikke kurser, ved at have deltaget i Åbent Hus eller været studerende for en dag.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne havde en generel forståelse af, hvordan en celle er opbygget, og kunne nævne organeller og makromolekyler som kulhydrater, proteiner, nukleinsyrer (DNA) og lipider.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at de var formuleret præcist, uden gentagelser, målrettet biokemi og ikke andre uddannelser, hvor ansøgerne havde lavet interview.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen og karakterer i fagene Matematik A og Kemi B/A eller Bioteknologi A indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Resultatet fra den matematiske/logiske del i kvote 2-prøven indgik i vurderingen. Det vil sige matematik, grafer og tabeller samt logik og mønstergodkendelse.