Kvote 2 på biologi

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på biologi

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til biologi på Københavns Universitet.

På biologi modtog vi 274 ansøgninger til 19 kvote 2-pladser. 91 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 29 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne redegjorde for, hvordan biologi adskiller sig fra lignende uddannelser som fx bioteknologi, naturressourcer eller biokemi
  • at ansøgerne i deres svar lagde vægt på helheden i uddannelsen og viste kendskab til den brede faglighed på biologi.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne forholdt sig til egne svagheder og styrker ud fra de faglige færdigheder, de kom ind på i besvarelsen
  • at ansøgerne viste forståelse for, at matematik og kemi er vigtige komponenter i uddannelsen.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne havde en faglig forståelse for problemstillingen
  • at ansøgerne viste, at det var en kompleks problemstilling, som kræver stor faglig indsigt at arbejde med.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at de var korte, præcise, uden gentagelser og forholdt sig omhyggeligt til spørgsmålene i interviewet.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Resultatet fra den matematiske/logiske del i kvote 2-prøven indgik i vurderingen. Det vil sige matematik, grafer og tabeller samt logik og mønstergodkendelse.