Kvote 2 på bioteknologi

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på bioteknologi

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til bioteknologi på Københavns Universitet.

På bioteknologi modtog vi 98 ansøgninger til 7 kvote 2-pladser. 41 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 25 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriteriet studiepotentiale, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne lagde vægt på at anvende de forskellige kompetencer hos gruppemedlemmerne og på sparring i gruppen
  • at ansøgerne konkret beskrev tankegangen og arbejdsprocessen fra start til slut.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne havde gjort sig tanker om, hvad uddannelsen handler om, og hvad den kan bruges til
  • at ansøgerne viste kendskab til uddannelsen ved fx at have indblik i, hvilke arbejdsformer der anvendes i de forskellige kurser.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne beskrev en konkret bioteknologisk problemstilling og en løsning til problemstillingen – fx at bruge gensplejsning til at tilpasse afgrøder til klimaforandringer.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at de havde et fagligt og professionelt sprogbrug og en sammenhængende og tydelig tekst, som klart afspejlede intentionerne.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen og karakterer i de gymnasiale fag Kemi B/A eller Biologi A eller Bioteknologi A indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Resultatet fra den matematiske/logiske del i kvote 2-prøven indgik i vurderingen. Det vil sige matematik, grafer og tabeller samt logik og mønstergodkendelse.