Kvote 2 på datalogi

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på datalogi

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til datalogi på Københavns Universitet.

På datalogi modtog vi ansøgninger 226 til 21 kvote 2-pladser. 72 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 25 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne kendte mindst en specialisering, indholdet i specialiseringen, og hvordan den kan anvendes
  • at ansøgerne uddybede deres interesse for emnerne, gerne i form af eksempler.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne forstod, hvad ”teori” i en datalogisk kontekst betyder
  • at ansøgerne begrundede både egne styrker og svagheder, gerne ved at nævne specifikke fagelementer.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne beskrev en korrekt metode i en nødvendig, men ikke overdrevet, detaljegrad og argumenterede for korrekthed og det maksimale antal opslag
  • at ansøgerne svarede på hele spørgsmålet og huskede de rammer, der var sat op for spørgsmålet.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at de var kortfattede, korrekte, klare og præcise, og at ansøgerne havde alle relevante oplysninger og emner med og undlod detaljer, der ikke gav mening i sammenhængen.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen og karakterer i faget matematik A indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.