Kvote 2 på engelsk

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på engelsk

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til engelsk på Københavns Universitet.

På engelsk modtog vi 161 ansøgninger til 14 kvote 2-pladser. 52 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 25 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne reflekterede over og konkret beskrev, hvordan deres erfaringer fra tidligere kan hjælpe dem med at leve op til de krav, uddannelsen stiller til dem. Det var godt, når ansøgerne refererede til konkrete kurser eller andre elementer på uddannelsen og forklarede, hvorfor den nævnte erfaring ville være særlig nyttig der.
  • at ansøgerne forholdt sig til, at de skulle studere en akademisk uddannelse, og at uddannelsen stiller krav, der rækker ud over at beherske gode engelske sprogfærdigheder. 

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne udviste motivation for at studere en universitetsuddannelse og reflekterede over at studere engelsk som en akademisk disciplin, og at det ikke er det samme som at beherske sproget i almen forstand
  • at ansøgerne viste indsigt i uddannelsens konkrete fagligheder. Det var godt, når ansøgerne gav eksempler på konkrete uddannelseselementer og forklarede, hvorfor de glædede sig særligt til dem. 

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne formulerede sig på korrekt og idiomatisk engelsk. Det var vigtigt, at besvarelsen var velorganiseret. Det vil sige, at der var en klar struktur og velopbygget argumentation.  
  • at ansøgerne udviste forståelse for at skrive en tekst i et akademisk sprog og undgik for stor brug af talesprog.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne formulerede sig på korrekt og idiomatisk dansk, og at der var kohærens og kohæsion mellem tekstens dele.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen og karakterer i fagene Engelsk A og Dansk A indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.