Kvote 2 på farmaci

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på farmaci 

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til farmaci på Københavns Universitet.

På farmaci modtog vi 437 ansøgninger til 23 kvote 2-pladser. 118 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 25 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne viste, at de havde sat sig grundigt ind i uddannelsen. Fx ved at forklare, hvorfor de synes, at uddannelsen er interessant, eller ved at have deltaget i Åbent Hus eller snakket med studerende på uddannelsen.

  • at ansøgerne viste kendskab til efterfølgende arbejdsområder og muligheder, som åbnes op med uddannelsen, ved fx at uddybe personlige interesser og motivation for at læse uddannelsen.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og faglig motivation, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne beskrev personlig udvikling og erfaring med at studere og samtidig reflekterede over, hvordan den kunne anvendes som universitetsstuderende

  • at ansøgerne reflekterede over, hvordan de kunne tage ansvar for egen læring – fx ved at komme ind på tidligere erfaringer og prioriteringer i forbindelse med ungdomsuddannelse, fritidsaktiviteter og så videre.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriterierne faglige færdigheder, studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne svarede på begge dele af spørgsmålet og samtidig var reflekterende

  • at ansøgerne ærligt uddybede egne faglige styrker og svagheder eller beskrev, hvordan de tidligere har håndteret, eller hvordan de vil håndtere, udfordringer.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne formulerede sig klart og tydeligt, kortfattet og præcist, skrev fagligt sammenhængende og anvendte fagtermer.  

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.