Kvote 2 på film- og medievidenskab

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på film- og medievidenskab

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til film- og medievidenskab på Københavns Universitet.

På film- og medievidenskab modtog vi 427 ansøgninger til 8 kvote 2-pladser. 32 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 38 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne viste kendskab til uddannelsens struktur og konkrete fagelementer
  • at ansøgerne reflekterede over, hvad de særligt interesserede sig for på uddannelsen, og hvorfor. Det var særlig godt, når ansøgerne formåede at relatere deres faglige interesse til uddannelsens kerneområder og metoder. 

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne reflekterede over konkrete udfordringer ved overgangen fra en ungdomsuddannelse eller anden tidligere tilværelse til videregående uddannelse. Det var godt, når ansøgerne kom med konkrete eksempler på mulige udfordringer, og hvordan de ville håndtere dem.
  • at ansøgerne demonstrerede kendskab til uddannelsens arbejdsformer og tidsnormering ved fx at reflektere over mængden af gruppearbejde, og at det er et fuldtidsstudie.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne identificerede mulige film- og medievidenskabelige problemstillinger. Det var særlig godt, når ansøgerne også reflekterede over konkrete metodiske tilgange til at undersøge og perspektivere problemstillingerne, da det demonstrerede viden om uddannelsens faglige og metodiske redskaber.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne formulerede sig klart og præcist uden for mange gentagelser og personlige anekdoter. Det var godt, når ansøgerne forholdt sig til spørgsmålet og ikke forsøgte at overakademisere deres svar.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.