Kvote 2 på folkesundhedsvidenskab

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på folkesundhedsvidenskab  

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

På folkesundhedsvidenskab modtog vi 99 ansøgninger til 7 kvote 2-pladser. 38 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 29 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne viste kendskab til, interesse for og refleksion over uddannelsens indhold. Ansøgerne kendte fx til muligheden for valgfrihed på kandidaten eller til fremtidige jobmuligheder.

  • at ansøgerne reflekterede over, at uddannelsen vedrører sundhed for befolkninger frem for enkeltindivider.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriteriet studiepotentiale, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne besvarede det konkrete spørgsmål og undgik almene betragtninger. Ansøgerne bragte fx egne erfaringer i spil eller kom med konkrete handlingsrettede forslag.   

  • at ansøgerne udviste målrettethed ved fx at vise en lyst til at engagere sig i deres medstuderende og vise kendskab til fag og muligheder på uddannelsen.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne udviste faglig forståelse samt et blik for aktualitet og den offentlige debat

  • at ansøgerne kunne analysere problemstillingen og argumentere for sammenhænge i et større perspektiv ved fx at inkludere bredere samfundstendenser og sundhedsvæsenet i den konkrete problemstilling. 

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at de var velstrukturerede, velargumenterede og velskrevne, at ansøgerne skrev grammatisk korrekt og undgik talesprog, og at de sørgede for at disponere den plads, der var til rådighed.   

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.