Kvote 2 på forsikringsmatematik

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på forsikringsmatematik 

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til forsikringsmatematik på Københavns Universitet.

På forsikringsmatematik modtog vi 132 ansøgninger til 7 kvote 2-pladser. 27 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 39 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriteriet studiepotentiale, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne vidste, at de skal være ansvarlige for deres uddannelse og selvstændige i deres arbejde
  • at ansøgerne både kom ind på det, de skal øve sig på og får nemmere ved, og relaterede deres svar til undervisernes forventninger
  • at ansøgerne viste interesse for at lære, også når noget er svært.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne viste faglig motivation for primært matematik og for det abstrakte faglige indhold i matematik, forsikringsmatematik og jura
  • at ansøgerne havde et præcist kendskab til uddannelsens opbygning og kursernes indhold og havde deltaget i Åbent Hus og i Georg Mohr
  • at ansøgerne var klar over, at matematik på KU er anderledes end matematik i gymnasiet.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne svarede «uendelig mange» og forklarede om tallene på formen c^{6} med c som et heltal
  • at ansøgerne ikke påstod, at noget var sikkert uden bevis.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at de sprogligt var gode, skrevet i simple, konkrete sætninger og havde en klar argumentation.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen og karakterer i faget Matematik A indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Resultatet fra den matematiske/logiske del i kvote 2-prøven indgik i vurderingen. Det vil sige matematik, grafer og tabeller samt logik og mønstergodkendelse.