Kvote 2 på græsk, klassisk

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på græsk, klassisk

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til græsk, klassisk på Københavns Universitet.

På græsk, klassisk modtog vi 13 ansøgninger til 1 kvote 2-pladser. 8 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 25 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne reflekterede over deres egne forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, fx ved at beskrive kompetencer, tilegnet gennem tidligere uddannelse, og forklare, hvordan disse kan hjælpe dem på uddannelsen.
  • at ansøgerne viste kendskab til flere af fagets discipliner. Det var godt, når ansøgerne kom med konkrete eksempler.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne beskrev deres interesse for et eller flere af de centrale aspekter i uddannelsen, fx græsk mytologi. Det var godt, når ansøgerne kunne knytte deres interesser til bestemte uddannelseselementer.
  • at ansøgerne viste indsigt i og interesse for, at uddannelsen også har et fokus på sprog.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriterierne faglige færdigheder og studiepotentiale, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne viste kendskab til syntaktisk analyse og besvarede opgaven korrekt. Det var vigtigt, da grammatisk analyse er en relevant færdighed at besidde for at kunne gennemføre uddannelsen.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne skrev i et flydende og sammenhængende sprog uden alt for mange fejl.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen og karakterer i fagene Historie A/B og Engelsk A/B indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.