Kvote 2 på historie

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på historie

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til historie på Københavns Universitet.

På historie modtog vi 252 ansøgninger til 17 kvote 2-pladser. 72 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 28 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne viste kendskab til uddannelsen og forståelse for egne forudsætninger for at klare sig gennem uddannelsen, fx ved at reflektere over egne kompetencer, og hvordan de kan bruge dem i uddannelsens forskellige elementer. 

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne beskrev deres motivation for at have søgt optagelse på uddannelsen ved fx at reflektere over, hvilke jobs uddannelsen kan føre til, eller hvad de særligt glæder sig til at fordybe sig i.
  • at ansøgerne viste, at de har sat sig ind i uddannelsens indhold. Det var godt, når ansøgerne kom med konkrete eksempler og tydeliggjorde, hvorfor de valgte at inddrage eksemplerne.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne forholdt sig til og reflekterede over en central problemstilling og anvendte en historiefaglig argumentation
  • at ansøgerne fremviste en vis viden om historiske forhold.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne formulerede sig på korrekt dansk, forholdt sig til de spørgsmål, de blev stillet, og var i stand til at redegøre for motivation, faglig indsigt i historiefaget og overvejelser om uddannelsens indhold.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.