Kvote 2 på idræt og fysisk aktivitet

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på idræt og fysisk aktivitet

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vurderer din formidlingsevne på baggrund af din interviewbesvarelse.

Du skal kunne formidle og argumentere præcist og nuanceret med kun få fejl.

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til idræt og fysisk aktivitet på Københavns Universitet.

På idræt og fysisk aktivitet modtog vi 186 ansøgninger til 26 kvote 2-pladser. 70 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 25 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne viste et tydeligt overblik over uddannelsens tværvidenskabelige opbygning og sammenhæng
  • at ansøgerne begrundede, hvilke konkrete kurser og/eller faglige emner de fandt særligt interessante, og relaterede kurserne til fremtidig anvendelse og jobperspektiv.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriteriet studiepotentiale, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne redegjorde for deres studierelevante erfaringer, deres viden, deres studietekniske kompetencer og reflekterede over:
    • hvordan det nævnte kunne komme dem til gavn på uddannelsen i idræt og fysisk aktivitet
    • hvordan de kunne bidrage positivt til det faglige og sociale studiemiljø.
  • at ansøgerne reflekterede over egne potentielle udfordringer på uddannelsen og afledte handlemuligheder til at takle udfordringerne.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne anvendte idrætsrelaterede fagbegreber som kondital, aerob og anaerob træning, muskelfibertyper, livsstilssygdomme, motivation, identitet, fællesskab og foreningsliv
  • at ansøgerne demonstrerede både humanfysiologisk og humanistisk-samfundsvidenskabelig viden og anvendelseskompetencer.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at de havde en klar, gennemskuelig struktur, var velargumenterede, og at der blev svaret specifikt på de konkrete spørgsmål.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.