Kvote 2 på asienstudier (japanstudier)

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på asienstudier (japanstudier)

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til asienstudier (japanstudier) på Københavns Universitet.

På asienstudier (japanstudier) modtog vi 74 ansøgninger til 3 kvote 2-pladser. 17 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 34 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne faglige motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne viste forståelse for, at uddannelsen indeholder sprog samt et fokus på Japans historie, samfund og kultur. Det var godt, når ansøgerne kom med konkrete eksempler på den viden og de kompetencer, uddannelsen ville give dem, og hvordan de kunne opnå disse via fx uddannelsens kurser og fokusområder.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne gav konkrete eksempler på interesser og eventuelt eksisterende faglige færdigheder. Det var også godt, når ansøgerne reflekterede over, hvordan deres interesser og kompetencer passer til uddannelsens krav.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne viste kendskab til Japans udvikling siden 1945 samt Vestens forestillinger om Japan.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne skrev i sammenhængende sætninger og argumenterede for påstande og synspunkter samt beherskede retstavning og korrekt tegnsætning på dansk.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.