Kvote 2 på kunsthistorie

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på kunsthistorie

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til kunsthistorie på Københavns Universitet.

På kunsthistorie modtog vi 201 ansøgninger til 6 kvote 2-pladser. 27 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 34 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne viste kendskab til uddannelsen og dens fokus og havde orienteret sig i opbygning og indhold. Det var godt, når ansøgerne kom med konkrete eksempler på egne kompetencer og erfaringer og koblede dem til uddannelsens elementer ved fx at reflektere over, hvordan erfaringer fra tidligere ville hjælpe dem til at klare sig godt igennem et fag på uddannelsen. 

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne studiepotentiale, faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne reflekterede over, hvad det vil kræve af dem at studere kunsthistorie på universitetet. Det var godt, når ansøgerne forholdt sig til, at de skulle studere en akademisk uddannelse frem for en praktisk kunstnerisk uddannelse.
  • at ansøgerne reflekterede over egne styrker og svagheder, og hvordan de vil bruge dem til at klare sig igennem en uddannelse med blandt andet selvstudie, gruppearbejde og forelæsninger.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne formåede at præsentere et værk, dets kunster og, hvis muligt, hvilken perioden værket tilhører.
  • at ansøgerne reflekterede over det valgte værks betydning i dets egen eller i vores samtid ved fx at se på, hvilke spørgsmål værket åbner for, og hvordan det kommenterer på sociale, økonomiske eller politiske forhold.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved at være velskrevne og velformulerede med korrekt tegnsætning. Det var godt, når ansøgerne undgik talesprog.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen og karakterer i fagene Dansk A og Historie B/Samtidshistorie B/Idehistorie B eller Kultur- og samfundsfaggruppen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.