Kvote 2 på medicin (København)

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på medicin

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til medicin på Københavns Universitet.

På medicin modtog vi 2347 ansøgninger til 65 kvote 2-pladser. 205 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 40 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne udviste selvstændig og kritisk selvrefleksion ved fx at reflektere over overgangen fra at gå på gymnasiet til at læse på universitetet.

  • at ansøgerne konkret og velbegrundet kom med bud på løsninger på udfordringer – fx ved at udvise selvindsigt, refleksionsevne samt evne og lyst til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde i grupper.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne udviste kendskab til bacheloruddannelsen og dens faglige opbygning og samtidig kunne holde det op mod fremtidige karrieremuligheder

  • at ansøgerne udviste kendskab til lægefaget og forklarede deres interesse i en eller flere specialiseringer på uddannelsen, og at de derudover kunne se problemstillinger i en klinisk relevant kontekst.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne grundigt redegjorde for to faglige aspekter, der havde relevans som forlængelse af svaret på spørgsmål 2

  • at ansøgerne skrev velstruktureret og fagligt korrekt om de valgte faglige aspekter – fx ved systematisk at gennemgå relevante organers anatomi, fysiologi eller cellernes funktion.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne skrev præcist, fokuseret og velstruktureret. De bedste besvarelser var sammenhængende og underbygget med konkrete eksempler.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen og karakterer i faget Kemi B/Bioteknologi A indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.