Kvote 2 på medicinalkemi

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på medicinalkemi

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vurderer dit kendskab til uddannelsens form og indhold på baggrund af dine interviewbesvarelser.

Vi kan fx se på:

 • dit kendskab til uddannelsens fag, indhold, opbygning, undervisnings- og arbejdsformer

 • hvordan du forholder dig til uddannelsens bredde inden for fagområdet

 • dine overvejelser og kendskab til jobmuligheder efter endt uddannelse

 • dine forventninger til uddannelsen og til dig selv (ved du hvad uddannelsen kræver af dig?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til medicinalkemi på Københavns Universitet.

På medicinalkemi modtog vi 99 ansøgninger til 5 kvote 2-pladser. 25 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 25 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

 • at ansøgerne kom ind på vigtigheden af kemi i uddannelsen
 • at ansøgerne relaterede baggrund og fag fra den gymnasiale uddannelse til uddannelsens indhold.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

 • at ansøgerne havde viden om jobmuligheder efter uddannelsen
 • at ansøgerne forklarede, hvordan uddannelsens fag og arbejdsmetoder kan hjælpe dem til at få det job, de ønsker sig
 • at ansøgerne demonstrerede deres faglige motivation.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

 • at ansøgerne havde basal viden om atomer og kendskab til funktionelle grupper
 • at ansøgerne havde viden om molekylers illustration og stereokemi.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at de var klare, kortfattede, entydigt fremstillede, og at der var brugt faglige udtryk.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen og karakterer i fagene Matematik A og Kemi B eller Bioteknologi A indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.