Kvote 2 på molekylær biomedicin

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på molekylær biomedicin

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til molekylær biomedicin på Københavns Universitet.

På molekylær biomedicin modtog vi 267 ansøgninger til 16 kvote 2-pladser. 76 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 33 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriteriet studiepotentiale, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne redegjorde for deres erfaringer, positive og negative, og erfaringernes relevans for det kommende studieliv og uddannelsens krav.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne havde konkret viden om uddannelsen og formidlede, hvilke dele de fandt mest interessante, og begrundede, hvorfor delene var interessante
  • at ansøgerne viste kendskab til uddannelsens valgfrihed og mulighed for virksomhedsprojekt og udlandsophold.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriterierne faglige færdigheder og faglig motivation, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne argumenterede klart for deres valg af sygdom og havde fokus på det molekylære niveau.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at de var godt formuleret, skrevet på korrekt skriftlig dansk, og at der var anvendt korrekt terminologi.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen og karakterer i fagene Matematik A og Kemi B eller Bioteknologi A eller Biologi A indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.