Kvote 2 på nanoscience

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på nanoscience

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til nanoscience på Københavns Universitet.

På nanoscience modtog vi 41 ansøgninger til 2 kvote 2-pladser. 16 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 25 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

 • at ansøgerne gav konkrete svar på, hvilke ting de glæder sig til. Fx ved at skrive:
  • ”Derudover glæder jeg mig til de valgfrie kurser, man kan vælge”.
  • ”En af de ting, der tiltrækker mig mest på nanoscience, er valgfriheden i valg af kurser … ”

I spørgsmål 2, som undersøgte kriteriet studiepotentiale, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

 • at ansøgerne reflekterede over egne styrker og svagheder ved fx at skrive:
  • ”Allerede der kunne jeg mærke, hvilken fordel det var at kunne sammenligne både teori og praktik fra de forskellige fag …”

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

 • at ansøgerne turde kaste sig ud i spekulationer om forskellige muligheder ved fx at skrive:
  • ”Man ville også̊ kunne undersøge mængden af energi, der skal tilføres, for at et iltmolekyle bliver dannet, samt hvor meget energi, der bliver løsladt sammen med hydrogenatomerne.”

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at de var godt formuleret, og at ansøgerne var præcise i deres overvejelser og pointer.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Karakterer i de gymnasiale fag Matematik A, Fysik B og Kemi B indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.