Kvote 2 på odontologi

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på odontologi

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til odontologi på Københavns Universitet.

På odontologi modtog vi 957 ansøgninger til 12 kvote 2-pladser. 49 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 39 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriteriet studiepotentiale, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne viste kendskab til uddannelsen, herunder i særlig grad reflekterede over omfanget af praktisk og klinisk undervisning med patientbehandling, som intensiveres på 3. år af bacheloruddannelsen

  • at ansøgerne kunne komme med en konkret plan for tilrettelæggelse af deres studieaktiviteter.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne viste kendskab til, og kunne reflektere over, uddannelsens indhold og opbygning ved fx at komme ind på uddannelsens måde at kombinere teoretisk viden og praktisk håndværk  

  • at ansøgerne reflekterede over og beskrev deres motivation for at vælge odontologi ved fx at beskrive kendskab til fagområder eller personlige interesseområder.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriterierne faglige færdigheder og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne reflekterede over egne erfaringer og kompetencer, og hvordan disse vil kunne hjælpe dem undervejs i uddannelsen. Det kunne fx være i form af håndværksmæssige kompetencer og formidlingsevne i deres kontakt med patienter.

  • at ansøgerne skrev kort, præcist og struktureret.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgernes svar var klare og kortfattede med brug af korrekt sprog. Det var særlig godt, når ansøgernes argumentation var nuanceret og havde en rød tråd gennem hele beskrivelsen.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen og karakterer i fagene Fysik B og Kemi B indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.