Kvote 2 på østeuropastudier

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på østeuropastudier

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til østeuropastudier på Københavns Universitet.

På østeuropastudier modtog vi 46 ansøgninger til 4 kvote 2-pladser. 12 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 25 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne demonstrerede viden om uddannelsens opbygning og dens fokus på sprog såvel som historie, kultur og samfund samt pegede på konkrete uddannelseselementer, fx kurser eller det propædeutiske undervisningsforløb, som de glædede sig særligt til, og forklarede hvorfor.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne reflekterede over uddannelsens faglige niveau, og hvad det kræver at studere en universitetsuddannelse. Det var også godt, når ansøgerne gjorde sig realistiske overvejelser om overgangen fra en tidligere tilværelse til universitetet. De bedste besvarelser underbyggede argumenter via konkrete eksempler. Fx ved at nævne konkrete tidligere erfaringer og forklare, hvordan disse kunne hjælpe dem undervejs på uddannelsen.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne demonstrerede, at de kunne læse og forstå en relevant fagtekst på engelsk, ved at fremhæve tekstens hovedpointe kort og præcist.
  • at ansøgerne beherskede dansk grammatisk forståelse og korrekt udpegede ordklasserne substantiver og verber i teksten.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne skrev sammenhængende og argumenterede for deres påstande. Det var vigtigt, at ansøgerne beherskede retstavning og korrekt tegnsætning på dansk.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.