Kvote 2 på psykologi

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på psykologi

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til psykologi på Københavns Universitet.

På psykologi modtog vi 2257 ansøgninger til 56 kvote 2-pladser. 173 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 40 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne beskrev en tydelig kobling mellem deres relevante kompetencer/faglige erfaringer og uddannelsen. Fx ved at udfolde, hvordan tidligere erfaringer har forberedt dem på psykologiuddannelsens studie- og arbejdsformer eller har gjort dem bekendt med psykologisk teori og metode.

  • at ansøgerne viste kendskab til uddannelsen ved fx at komme ind på uddannelsens fagområder, studie- og arbejdsformer samt teori og metoder. De bedste besvarelser begrundede også, hvordan ansøgernes erfaringer kan hjælpe dem til at leve op til psykologiuddannelsens krav.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne beskrev og begrundede deres faglige motivation ved fx at beskrive, hvad det specifikt er ved psykologifaget, som de finder særligt interessant, og deres refleksioner over hvorfor.

  • at ansøgerne viste kendskab til uddannelsens fagområder ved fx at sammenkoble specifikke kurser på uddannelsen med deres faglige motivation og interesseområder.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne identificerede, udfoldede og afgrænsede en relevant og konkret faglig og vigtig samfundsmæssig problemstilling, som kommer til at fylde mere i fremtiden.

  • at ansøgerne selvstændigt behandlede fokusområdet ud fra en relevant og passende psykologisk teori og/eller metode. Det kunne fx være ved at komme ind på, hvordan psykologisk metode kan være med til at belyse problematikken nærmere.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved at være selvstændige og velformulerede og kunne opbygge et argument på en meningsfuld og sammenhængende måde. Formidlingen var velstruktureret og velreflekteret, fx ved at ansøgerne ikke blot formåede at begrunde og opremse, men også at argumentere og eksemplificere.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Karakterer i de gymnasiale fag Dansk A, Matematik B og Engelsk B indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.