Kvote 2 på samfundsfag

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på samfundsfag

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til samfundsfag på Københavns Universitet.

På samfundsfag modtog vi 225 ansøgninger til 4 kvote 2-pladser. 25 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 38 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne udviste forståelse for samfundsfagsuddannelsens særlige kendetegn, herunder to-faglighed, samt fordele og ulemper i dette. Det kunne fx være ved at illustrere kendskab til, at samfundsfagsuddannelsen er sammensat af et centralt samfundsfagligt fag og et gymnasierettet sidefag.

  • at ansøgerne havde forståelse for uddannelsens jobmuligheder og fagligheder og derudover kom ind på den personlige motivation for at opnå disse.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriteriet studiepotentiale, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne havde indsigt i betydningen af gruppearbejde og udviste et ønske om at deltage heri. Det var også godt, når ansøgerne reflekterede over eventuelle udfordringer, der kan opstå i forbindelse med gruppearbejdet.

  • at ansøgerne udviste forståelse for og kendskab til studieteknikker og deres fordele og ulemper i gruppearbejdsprocessen ved fx at komme ind på læsestrategier, skriveprocesser eller analyseapparater og -metoder.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne udviste forståelse for det internationale samarbejdes arenaer og aktører, herunder stater, mellemstatslige organisationer og internationale aftaler
     
  • at ansøgerne ikke blot redegjorde for, men præcist evnede at afveje og begrunde de udvalgte konflikter og problemstillinger i det internationale samarbejde.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne udviste god grammatisk forståelse, fx i form af korrekt tegnsætning og stavning, et præcist ordvalg, en god sætningsstruktur samt logisk argumentation. Derudover var det godt, når ansøgerne evnede at svare direkte på de stillede spørgsmål.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.