Kvote 2 på sociologi

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på sociologi

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til sociologi på Københavns Universitet.

På sociologi modtog vi 543 ansøgninger til 19 kvote 2-pladser. 93 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 36 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne reflekterede over, hvordan egne erfaringer og kompetencer kunne være relevante og bringes i spil på uddannelsen

  • at ansøgerne udviste kendskab til uddannelsens fagelementer og var i stand til at koble disse til deres faglige interesse eller nysgerrighed.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne var i stand til at præsentere en fokuseret problemstilling med relevans for sociologien – fx ved konkret at beskrive en faglig interesse og derefter uddybe, hvordan uddannelsen kan være med til at kvalificere deres forståelse af denne.
     
  • at ansøgerne formåede at udfolde problemstillingen ud fra metodiske og/eller teoretiske betragtninger og derfor opnåede et analytisk, refleksivt niveau.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne anvendte sociologiske ræsonnementer eller begreber til at udfolde tematikken

  • at ansøgerne gjorde sig overvejelser over sociologiske undersøgelsesmetoder samt de relative styrker og svagheder, der kan være ved metoderne. Det kunne fx være ved at udvise kendskab til både relevant kvalitativ og kvantitativ metode.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne formulerede sig i et klart og velformuleret sprog med velstrukturerede afsnit. 

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.