Kvote 2-tilmelding

Her på siden kan du blive klogere på hvordan du tilmelder dig, så du er klar til tilmeldingsperioden. 

Hvor og hvornår

 Tilmeldingen til kvote 2-prøven åbner 18. marts og lukker 21. marts kl. 12.

Når du har søgt om optagelse, får du inden for to hverdage en mail, som beskriver, hvordan du kan logge på Mit KU. Det er på Mit KU, du skal tilmelde dig til kvote 2-prøven.

Du får en besked på Mit KU, når tilmeldingen til kvote 2-prøven åbner 18. marts. Der er prøvetider til alle, men valget af prøvetid sker efter først til mølle-princippet.

Hvordan

For at tilmelde dig til kvote 2-prøven skal du igennem fire skridt:

 1. Vælge uddannelse(r), du gerne vil søge i kvote 2
 2. Tage stilling til, om du skal søge særlige vilkår
 3. Eventuelt søge onlinedeltagelse, hvis du opfylder kriterierne
 4. Vælge dato og tidspunkt for din kvote 2-prøve.

Efter du har færdiggjort din tilmelding, kan du ændre din prøvetid frem til starten af april.

Særlige vilkår i kvote 2

Særlige vilkår er for dig, der har en dokumenteret funktionsnedsættelse, som vil påvirke dig negativt i forbindelse med din deltagelse i kvote 2-forløbet. Det kan være en permanent eller midlertidig funktionsnedsættelse (handicap, diagnose, neurodivergens), fx ordblindhed.

 

Du søger om særlige vilkår i kvote 2 under tilmeldingen til kvote 2 på Mit KU.

Fristen for at søge særlige vilkår i kvote 2 og uploade dokumentation på Mit KU under ”Dokumentation og bilag” er den samme som fristen for at tilmelde dig kvote 2-prøven.

Har du behov for at deltage i kvote 2 med særlige vilkår, og har du ikke fået søgt om det, inden tilmeldingen er lukket, skal du hurtigst muligt skrive en besked til os på Mit KU.

 

 

Du skal uploade dokumentation for din funktionsnedsættelse. Det kan fx være en ordblinderapport eller en udtalelse fra din læge eller psykolog.

 

 

Du modtager besked på Mit KU, om du får særlige vilkår i kvote 2, inden du skal deltage i kvote 2-prøven. Hvis du får særlige vilkår til kvote 2-prøven, gælder godkendelsen af de samme særlige vilkår også, hvis du går videre til interview.

 

 

Du kan fx søge om:

 • at få længere tid til kvote 2-prøven og skriftlige interviews.
 • at få lov til at benytte relevante hjælpemidler under deltagelsen, fx ordblindeprogrammer.
 • at deltage online, hvis din funktionsnedsættelse gør det svært for dig at møde op i KU's Eksamenshus. Læs mere om onlinedeltagelse.

Du kan søge om alle tre dele i samme ansøgning om særlig støtte.

Ekstra tid til prøven

Vi kan give dig ekstra tid til kvote 2-prøven og eventuelle skriftlige interviews, hvis vi vurderer, at du skal have ekstra tid for at kunne aflægge kvote 2-prøven på samme vilkår med de øvrige deltagere. Vores vurdering sker på baggrund af den dokumentation, som vi får fra dig. Det kan fx være en ordblinderapport eller en udtalelse fra din læge eller psykolog.

Får du ekstra tid til prøven, vil du som minimum få 25 % mere tid. Det betyder, at de 2 timer til kvote 2-prøven bliver forlænget med minimum 30 minutter. Går du videre til det skriftlige interview, hvor der er afsat 1,5 time (90 minutter) pr. interview, får du forlænget tiden med 22,5 minutter pr. interview.

Hjælpemidler og hjælpeprogrammer

Hvilke hjælpemidler, du kan få lov til at bruge, afhænger af din funktionsnedsættelse.

Vores udgangspunkt er, at du til kvote 2-prøven og eventuelle skriftlige interviews må bruge de samme hjælpemidler, som vores studerende med en lignende funktionsnedsættelse bruger ved skriftlige prøver, der bliver afholdt på universitetet. Det kan fx være digitale hjælpeprogrammer for ordblinde eller svagsynede.

Hvis du får lov til at bruge et digitalt hjælpeprogram som følge af din funktionsnedsættelse, må du udelukkende bruge det til at kompensere for din konkrete funktionsnedsættelse. Hvis det digitale hjælpeprogram har yderligere funktioner, fx leksika og oversættelsesfunktioner, må du ikke bruge disse funktioner under kvote 2-prøven og kvote 2-interviews.

 

 

Søg onlinedeltagelse

Onlinedeltagelse er kun for dig, der ikke kan møde op i KU's Eksamenshus.
Under tilmeldingen til kvote 2-prøven får du mulighed for at søge om at deltage online.
For at få godkendt onlinedeltagelse skal du kunne dokumentere, at du opfylder minimum ét af følgende kriterier:

 • Du er bosat i udlandet eller på en ikke-brofast ø.
 • Du er bosat i Jylland og inviteret til interview.
 • Du opholder dig i udlandet alle de dage, vi holder kvote 2-prøver i Eksamenshuset.
 • Din funktionsnedsættelse gør det svært for dig at deltage i Eksamenshuset.

 

Du kan søge om at deltage online under tilmeldingen til kvote 2-prøven på Mit KU.

 

 

Onlinedeltagelse til kvote 2-prøven foregår 10. - 12. april. Du kan vælge tid på dagen under tilmeldingen til kvote 2-prøven på Mit KU. 

Hvis du har deltaget online til kvote 2-prøven og går videre til interview, får du automatisk tildelt en onlinetid til kvote 2-interview. Onlinedeltagelse til skriftligt kvote 2-interview foregår samtidig med interview i Eksamenshuset i dagene 17. – 19. maj. 

 

 

Opholder du dig i udlandet alle de dage, hvor kvote 2-prøverne foregår i Eksamenshuset, bor du på en ikke-brofast ø, eller har du en funktionsnedsættelse, der gør det svært for dig at deltage i Eksamenshuset, kan du søge om at deltage online. Du skal uploade dokumentation på Mit KU senest 21. marts kl. 12. Din dokumentation skal være gældende for perioden 13. – 20. april.
Eksempler på gyldig dokumentation:

 • Billetter, der dokumenterer din ud- og indrejse fra og til Danmark
 • Ansættelseskontrakt, der dokumenterer dit ophold i udlandet
 • Lejekontrakt på udenlandsk adresse
 • Dokumentation for betalt hotelophold
 • Lægeerklæring/journal, der dokumenterer din permanente eller midlertidige funktionsnedsættelse.

Hvis din faste adresse er i udlandet eller på en ikke-brofast ø, behøver du ikke uploade dokumentation. Du kan se den adresse, vi har registreret under "Mine kontaktoplysninger", på Mit KU.

Hvis vi ikke modtager din dokumentation inden 21. marts kl. 12, vil din onlinetid blive ændret til en prøvetid i KU's Eksamenshus.

 

Du modtager en besked på Mit KU angående onlinedeltagelse inden kvote 2-prøven. Hvis du får lov til at deltage online til kvote 2-prøven, vil din deltagelse også være online til det skriftlige kvote 2-interview. Skulle du ikke få lov til at deltage online, vil du i stedet få en prøvetid i KU's eksamenshus.

 

 

Når du deltager online, er du selv ansvarlig for, at dit it-udstyr og din internetforbindelse er i orden.

Du er også ansvarlig for, at du kan sidde uforstyrret og alene under hele prøven og interviewet. Det er derfor vigtigt, at du undersøger, om du kan opfylde de krav, når du søger om at deltage online.

På dette link kan du se de konkrete krav, når du deltager online.