Quickguide til kandidatansøgning via KU’s ansøgningsportal


Denne vejledning for bachelorer fra KU med direkte adgang til den søgte kandidatuddannelse beskriver, hvordan du hurtigst og lettest muligt opretter en ansøgning til den kandidatuddannelse på KU, som du har direkte adgang til.

Log på ansøgningsportalen

 1. Find linket til den digitale ansøgningsportal på uddannelses hjemmeside.
 2. Klik derefter på knappen ”Login” på ansøgningsportalens velkomstside.
 3. Vælg ”Københavns Universitet” fra listen, der kommer frem på den grønne side om WAYF-login. Log ind med dit KUnet brugernavn og password (dette sker automatisk, hvis du allerede er logget på KUnet).
  Læs mere om login her.

Opret en ansøgning

 1. Klik på fanebladet ”Opret ansøgning”. Vælg ”Københavns Universitet” som institution og ”Kandidatuddannelse” som uddannelsestype.
 2. Afgræns evt. din søgning ved at skrive et søgeord i feltet ”Uddannelsesnavn”. Klik ”Søg”.
 3. Find din uddannelse på listen og sæt et hak i boksen yderst til venstre. Hvis du læser en uddannelse med sidefag, skal du vælge sidefaget i feltet ”2-faglig”. Klik ”Videre til oprettelse af ansøgning” lige over listen.
 4. Klik ”Videre til oprettelse af ansøgning” på det næste skærmbillede igen.
  Bemærk: Hvis du har brugt et direkte link til ansøgning fra uddannelsens hjemmeside, vil universitetet, uddannelsestypen og uddannelsesnavnet være valgt på forhånd, og du skal blot klikke videre på ”Videre til oprettelse af ansøgning”.
  Læs mere om oprettelsen af en ny ansøgning her.

Indhent dine data fra universitetets database

 1. På trinnet ”Indhentning af data”, klik på knappen ”Indhent oplysninger”. Indhentningen bør tage en 5-10 sekunder, og du behøver ikke at blive på dette trin. Når indhentningen er færdig, vil der stå dato og tidspunkt, samt en besked øverst.
  Bemærk: Indhentning af data forudsætter at der kan etableres forbindelse til universitetets database. Hvis indhentningen fejler, så gem din ansøgning som kladde og prøv igen senere. Du kan genoptage din kladde fra fanebladet ”Se status på ansøgninger”. Alternativt kan du uploade en karakterudskrift ved trinnet ”Krav og forudsætninger”, hvis du har et klar.
  Læs mere om dataudveksling her.

Udfyld resten af ansøgningen og indsend den

 1. Klik dig videre med knappen ”Næste” eller klik direkte på hvert enkelt trin.
 2. På trinnet "Person", indtast dit telefonnummer.
 3. Hvis uddannelsen har adgangsbegrænsning, skal du sørge for at uploade de bilag uddannelsen kræver, f.eks. motiveret ansøgning.
 4. På trinnet ”Krav og forudsætninger” vises den data, der er indhentet om din uddannelse.
 5. Scroll ned i bunden af ”Krav og forudsætninger” og svar "Ja" til, at din uddannelse er fra en dansk institution.
 6. På trinnet "Diverse", svar på spørgsmålet om meritoverførsel, og upload dokumentation hvis det er nødvendigt. Læs mere om merit her.
 7. Klik ”Næste”, til du er på trinnet ”Send ansøgning”.
  VIGTIGT: Klik på knappen ”Bekræft ansøgning”.
  Først derefter er din ansøgning færdig og sendt ind.


Tilbage til menusiden