Kvote 2 på antropologi

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på antropologi

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til antropologi på Københavns Universitet.

På antropologi modtog vi 533 ansøgninger til 9 kvote 2-pladser. 45 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 39 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriteriet faglig motivation, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne var gode til at redegøre for antropologiens relevans igennem konkrete, aktuelle problemstillinger
  • at ansøgerne beskrev deres personlige interesse og motivation for antropologuddannelsen ved fx at koble personlige vinkler og erfaringer på besvarelsen.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne reflekterede over, hvordan egne erfaringer kan anvendes på antropologiske problemstillinger – fx ved at forholde sig til egne kompetencer i forhold til at studere, og hvordan disse kan forbedres ved at læse på en videregående uddannelse

  • at ansøgerne forholdt sig til uddannelsens indhold ved fx at uddybe, hvorfor de finder uddannelsen spændende, og beskrive en interesse for et fagområde.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne viste forståelse for hele casen ved at prioritere at svare konkret og detaljeret på det faglige spørgsmål

  • at ansøgerne kortfattet og præcist formåede at identificere den centrale pointe og relatere den til et konkret eksempel – fx ved at redegøre for casens kompleksitet og inddrage en relevant samfundsmæssig problematik.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne formidlede det komplekse indhold på en forståelig og tydelig måde, skrev med ingen eller få grammatiske og sproglige fejl og skabte en balance mellem faglige og personlige engagementer.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen og karakterer i fagene Engelsk A (eller B) og Historie/Samfundsfag B indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Resultatet fra den sproglige del i kvote 2-prøven indgik i vurderingen. Det vil sige generel læsning, faglig læseforståelse og engelsk læseforståelse.