Kvote 2 på asienstudier (koreastudier)

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på asienstudier (koreastudier)

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til asienstudier (koreastudier) på Københavns Universitet.

På asienstudier (koreastudier) modtog vi 41 ansøgninger til 3 kvote 2-pladser. 15 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 25 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og faglig motivation, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne viste motivation for at studere uddannelsen ved fx at komme med konkrete eksempler på deres egne faglige interesser, og hvordan disse passer med uddannelsens indhold. Det var også godt, når ansøgerne reflekterede over karrieremuligheder, og hvordan de kan bruge viden og kompetencer tilegnet på uddannelsen på arbejdsmarkedet fremover.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne demonstrerede kendskab til uddannelsens indhold og opbygning. Fx ved at referere til fag og kurser, de var særligt interesserede i, og forklare, hvorfor dét kursus eller fag ville være interessant. Det var godt, når ansøgerne kunne koble deres egne faglige interesser og færdigheder til uddannelsens fagelementer.  

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne udviste interesse for at opsøge viden om aktuelle forhold i Korea. Det var særlig godt, når ansøgerne formåede at forholde sig kritisk overfor nyhedsdækningen af Korea og begrunde kritikken.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne formåede at skrive på korrekt, forståeligt og sammenhængende dansk. Besvarelser, der argumenterede for påstande og synspunkter, var særligt gode.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.