Kvote 2 på audiologopædi

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på audiologopædi

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til audiologopædi på Københavns Universitet.

På audiologopædi modtog vi 77 ansøgninger til 5 kvote 2-pladser. 25 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 27 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne konkretiserede det tværdisciplinære i uddannelsen og reflekterede over, hvorfor dette skal til for at være audiologopæd
  • at ansøgerne reflekterede over, hvordan færdigheder og kompetencer tilegnet på uddannelsen kan anvendes i fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne knyttede deres konkrete udfordringer til uddannelsens indhold eller arbejdsformer frem for udelukkende at forholde sig til disse udfordringer helt generelt
  • at ansøgerne reflekterede over deres muligheder for at håndtere udfordringer indenfor uddannelsens rammer.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne formåede at formidle den engelske fagteksts centrale elementer på dansk med egne ord og ikke i en ren oversættelse.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne formulerede sig sammenhængende med grammatisk korrekte sætninger og uden stavefejl.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.