Kvote 2 på dansk

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på dansk

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til dansk på Københavns Universitet.

På dansk modtog vi 156 ansøgninger til 18 kvote 2-pladser. 40 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 25 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne demonstrerede kendskab til uddannelsen, fx hvordan undervisningen er organiseret (herunder forelæsninger, holdundervisning og selvstudium), og generelt reflekterede over et fremtidigt møde med uddannelsen.
  • at ansøgerne reflekterede over relevant og specifik studieteknik, og hvordan de ville indgå i studiegrupper og andre samarbejder på uddannelsen. Det var godt, når ansøgerne supplerede deres refleksioner og overvejelser med konkrete eksempler.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne kunne inddrage deres motivationer, kvalifikationer og erfaringer fra tidligere og formåede at forklare, hvorfor og hvordan disse ville hjælpe dem til at klare sig godt på uddannelsen. Det var godt, når ansøgerne brugte konkrete eksempler i deres besvarelse.  
  • at ansøgerne viste kendskab til uddannelsens indhold ved fx at beskrive, hvilke kurser de særligt glæder sig til at studere, og hvorfor.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne viste indsigt i uddannelsens kernefaglighed ved at inddrage både litterær-, sprog- og medieanalyse. 
  • at ansøgerne inddrog kompetencer, herunder relevante danskfaglige begreber og analytiske tilgange, fra tidligere uddannelse i deres refleksion over, hvordan den udvalgte tekst kan analyseres.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne formulerede sig klart og præcist og uden fejl. Det vil sige uden retskrivningsfejl og med et varieret sprog uden for mange gentagelser. De bedste besvarelser var også velkomponerede og velargumenterede.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen og karakterer i faget Dansk A indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Resultatet fra den sproglige del i kvote 2-prøven indgik i vurderingen. Det vil sige generel læsning, faglig læseforståelse og engelsk læseforståelse.