Kvote 2 på datalogi-økonomi

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på datalogi-økonomi

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til datalogi-økonomi på Københavns Universitet.

På datalogi-økonomi modtog vi 120 ansøgninger til 9 kvote 2-pladser. 42 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 25 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgeren relaterede sine tidligere erfaringer, færdigheder og kompetencer til uddannelsens indhold og havde et realistisk syn på sit studiepotentiale
  • at ansøgeren formåede at knytte de nævnte opnåede færdigheder og kompetencer til konkrete aktiviteter, fx til indskrivning på andre uddannelser.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgeren kunne inddrage konkrete ligheder og forskelle mellem datalogi-økonomi og mindst en anden relateret uddannelse
  • at ansøgeren relaterede uddannelsens indhold til egne interesser, kompetencer og fremtidsdrømme.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgeren redegjorde rekursivt for, hvordan f(3) udregnes ved først at finde f(1) og dernæst f(2)
  • at ansøgeren redegjorde for, at f(n) = n + 1. Den perfekte besvarelse efterviser sammenhængen ved hjælp af induktionsprincippet.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at de var omhyggeligt skrevet uden alvorlige grammatiske fejl, og at redegørelsen under de enkelte spørgsmål var struktureret opbygget med en klar, sammenhængende argumentation.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen og karakterer i faget Matematik A indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Resultatet fra den matematiske/logiske del i kvote 2-prøven indgik i vurderingen. Det vil sige matematik, grafer og tabeller samt logik og mønstergodkendelse.