Kvote 2 på europæisk etnologi

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på europæisk etnologi 

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til europæisk etnologi på Københavns Universitet.

På europæisk etnologi modtog vi 99 ansøgninger til 6 kvote 2-pladser. 34 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 25 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne reflekterede over egne kompetencer, og hvordan de kan bruge dem i en studiemæssig sammenhæng. Det var godt, når ansøgerne også relaterede det til at arbejde i læsegrupper, som spørgsmålet gik på.   
  • at ansøgerne beskrev og udfoldende kompetencerne, de nævnte, og gav konkrete eksempler på dem.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne udviste kendskab til uddannelsen og dens indhold, fx ved at pege på bestemte fag og forklare, hvorfor de ser særligt frem til at fordybe sig i dem
  • at ansøgerne reflekterede over, hvordan europæisk etnologi adskiller sig fra lignende uddannelser, fx ved at komme ind på, hvilke færdigheder uddannelsen giver, og hvordan disse kan bruges i fremtidige jobmuligheder.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne demonstrerede faglige færdigheder ved ikke blot at omformulere udsagnene om kultur, men analysere dem ved fx at undersøge forskelle og ligheder eller vurdere, hvordan de kan indgå i et etnologisk arbejde.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne skrev klart og tydeligt og kun havde få sproglige fejl.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Resultatet fra den sproglige del i kvote 2-prøven indgik i vurderingen. Det vil sige generel læsning, faglig læseforståelse og engelsk læseforståelse.