Kvote 2 på forhistorisk arkæologi

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på forhistorisk arkæologi 

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til forhistorisk arkæologi på Københavns Universitet.

På forhistorisk arkæologi modtog vi 73 ansøgninger til 4 kvote 2-pladser. 19 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 30 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne reflekterede over sammenhængen mellem deres egne kompetencer og forklarede, hvordan og hvorfor disse er relevante for uddannelsen
  • at ansøgerne viste forståelse for, at forhistorisk arkæologi er et tværfagligt studie med forankring i humaniora.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne viste, at de havde en klar forståelse for uddannelsen som fagdisciplin, som studie og som et fremtidigt arbejdsområde. Det var godt, når ansøgerne underbyggede deres svar med konkrete eksempler.
  • at ansøgerne reflekterede over arkæologiens samfundsrelevans.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriterierne faglige færdigheder og faglig motivation, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne gjorde sig nogle realistiske overvejelser om jobmarkedet og viste indsigt i uddannelsens kompetencefelt udenfor det museale område.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne formulerede sig refleksivt og uden for mange fejl.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen og karakterer i fagene Dansk A og Historie B/Idehistorie B/Samtidshistorie B/Kultur- og samfundsfaggruppen indgik i
vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Resultatet fra den sproglige del i kvote 2-prøven indgik i vurderingen. Det vil sige generel læsning, faglig læseforståelse og engelsk læseforståelse.